English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2012.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA ZA RUJAN 2012.

Zagreb, 05. studenoga, 2012. - U informaciji o kretanju dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i građana u rujnu 2012., Financijska agencija prikazuje prijavljene dospjele osnove za plaćanje poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost) i građana, sa stanjem na dan 30. rujna 2012. godine.

Informacija - rujan 2012.

Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.09.2012.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: FINA – Centar za registre, Vrtni put 3, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite