English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKI IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU

 

Od 1. siječnja do 24. travnja 2017. godine u 12:00 sati, godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2016. godinu, za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave,  od 147.953 obveznika, podnijelo je njih 35.567.

Pozivamo obveznike da na vrijeme ispune obje zakonske obveze za 2016. godinu i podsjećamo da se, sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), GFI za statističke i dr. potrebe predaje do 30. travnja o. g. (nedjelja), odnosno najkasnije do 2. svibnja, a u svrhu javne objave u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. travnja, predajom GFI-a za statističke i dr. potrebe te u svrhu javne objave (svrha predaje 3). Financijska agencija zaprima izvještaje u poslovnim jedinicama u redovnom radnom vremenu, poštom na adresu poštanskog pretinca broj 606, 10002 Zagreb i putem internetskog servisa RGFI uz korištenje digitalnog certifikata, 24 sata dnevno.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od ove je godine Financijska agencija ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Od rujna 2015. godine u produkciji je nova verzija web aplikacije RGFI kojom su izmijenjeni preduvjeti za predaju i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku. O tome je na naslovnoj stranici internetskog servisa RGFI objavljena informacija i Uputa za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom, prema kojoj korisnici mogu samostalno podesiti postavke na svome računalu, a ako u tome ne uspiju, mogu se obratiti Odjelu za korisnike, putem besplatnog telefona 0800 0080 ili e-mail adrese info@fina.hr // više

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite