English
header Fina hr.jpg
 
PRIMJENA CERTIFIKATA
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA

Propisane obrasce, ugovore te ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje certifikata i provođenje postupaka po već izdanim certifikatima možete preuzeti na ovoj stranici.

UVJETI I IZJAVE O PRUŽANJU USLUGA CERTIFICIRANJA

NAPOMENA: Redovna  produkcija NOVIH, s Uredbom (EU) 910/2014 usklađenih certifikata za korisnike, planirana je 9. listopada 2017. godine.

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za poslovne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja za poslovne certifikate (NOVO)
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za osobne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja  za osobne certifikate (NOVO)
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica i Izjava o pružanju usluga certificiranja  za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica (NOVO)
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za certifikate za tijela državne uprave i Izjava o pružanju usluga certificiranja za certifikate za tijela državne uprave (NOVO)


CERTIFIKATI ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja poslovnim subjektima

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja poslovnim subjektima
Izjava o pružanju usluga certificiranja poslovnim subjektima

Izdavanje poslovnih digitalnih certifikata na kripto uređaju

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata
Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata - verzija na engl. jeziku)
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - verzija na engl. jeziku)
Punomoć za potpisivanje ugovora i zahtjeva za izdavanje certifikata
Punomoć za podnošenje zahtjeva i preuzimanje obnovljenog poslovnog certifikata
Dokumentacija za pristup e-servisima Fine

Izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP)

Dokumenti

LCP Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata (LCP) - na engl. jeziku)

Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (LCP) - na engl. jeziku)

Instructions and guidelines for filling out the LCP Business Application Form (Uputa za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP) - na engl. jeziku)

Terms and Conditions of Business Entity Certification Services (Uvjeti obavljanja usluga certificiranja za poslovne subjekte - na engl. jeziku)

Izdavanje Poslovnog soft certifikata

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

Izdavanje certifikata za fiskalizaciju

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
Punomoć za potpisivanje ugovora i zahtjeva za izdavanje certifikata za fiskalizaciju

Izdavanje aplikacijskih certifikata i SSL certifikata za poslužitelj

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
Zahtjev za izdavanje certifikata za poslužitelj
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte


CERTIFIKATI ZA FIZIČKE OSOBE/GRAĐANE

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja fizičkim osobama/građanima

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja fizičkim osobama/građanima
Izjava o pružanju usluga certificiranja fizičkim osobama/građanima

Izdavanje certifikata za fizičke osobe/građene

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane


CERTIFIKATI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (TDU)

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja za TDU

Dokumenti
Uvjeti obavljanja usluga certificiranja zaposlenicima TDU
Izjava o pružanju usluga certificiranja za TDU

Izdavanje certifikata za TDU

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU


OPOZIV, SUSPENZIJA, REAKTIVACIJA ILI OPORAVAK CERTIFIKATA

Dokumenti
Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata


UVJETI I IZJAVA O PRUŽANJU USLUGE IZDAVANJA KVALIFICIRANIH ELEKTRONIČKIH VREMENSKIH ŽIGOVA

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova i Izjava o pružanju usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova


PRISTUP SERVISU VREMENSKE OVJERE

Dokumenti
Pristupnica za Finin servis izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova - Fina QTSA 2017

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite