English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
PROMJENA PODATAKA U CERTIFIKATU

Ako bilo koja informacija sadržana u certifikatu postane netočna (poput pravnog statusa, promjene naziva, imena i prezimena te ostalih podataka sadržanih u certifikatu), korisnici certifikata su, prema Zakonu o elektroničkom potpisu, dužni u roku od 2 dana prijaviti sve nastale statusne i druge promjene, a koje utječu ili mogu utjecati na točnost elektroničkog potpisa.

Osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta dužna je obavijestiti Finu o svakoj promjeni informacija koje sadrži izdani certifikat. Promjene se prijavljuju na propisanom obrascu, a uz njih je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju te podnijeti na uvid identifikacijski dokument, odnosno drugi dokument u koji je nadležni organ unio podatke o promjenama, kako bi se te promjene ažurirale u Registru korisnika i certifikata Fina PKI.

Za promjenu podataka u certifikatu potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za opoziv certifikata,
  • Zahtjev za izdavanje certifikata,
  • Rješenje o promjeni izdano od tijela koje ga je osnovalo (za poslovne subjekte) te
  • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).

Korisnik je promjene dužan dostaviti u registracijski ured Fine. Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i uređaj na kojem se nalaze certifikati za koje se radi izmjena.

Promjena podataka u certifikatu naplaćuje se prema redovnom cjeniku Fine.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

Napomene: Ako korisnik promijeni OIB poslovnog subjekta, tada nije moguće tražiti promjenu podataka u certifikatu. Takva se izmjena ne smatra promjenom podataka u certifikatu već izdavanjem certifikata za novi poslovni subjekt. U tom je slučaju potrebno postojeće certifikate opozvati te zatražiti izdavanje certifikata za novi poslovni subjekt.

Promjena podataka u certifikatu podrazumijeva opoziv postojećih te izdavanje novih certifikata sa izmijenjenim podacima što znači da je valjanost certifikata dvije godine (za certifikate srednje razine sigurnosti), odnosno 5 godina (za certifikate standardne razine sigurnosti) od datuma promjene.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite