English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Napomena: Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

IZDAVANJE POSLOVNIH CERTIFIKATA NA KRIPTO UREĐAJU

Za izdavanje digitalnih certifikata na sigurnom kriptografskom uređaju ili QSCD uređaju, za fizičku osobu koja je vezana za poslovni subjekt/ organizaciju, potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte- 3 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata.

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

Izdavanje poslovnih certifikata na kripto uređaju radi pristupa e-servisima Fine

Ukoliko digitalne certifikate namjeravate koristiti za pristup e-servisima Fine, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je predati i sljedeće:

 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine - 1 primjerak,
 • Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Zasnivanje ugovornog odnosa za korištenje e-servisa Fine

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Detaljne informacije o načinu ugovaranja te o naknadama za korištenje Fininih e-servisa  možete pronaći ovdje.

IZDAVANJE POSLOVNIH SOFT CERTIFIKATA (LCP)

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) trenutno se obavlja samo za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Primjenu ovog tipa certifikata za sada je omogućila Carinska uprava Republike Hrvatske, a koriste ga fizičke osobe unutar poslovnog subjekta sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH.

Ako vam je ovaj tip certifikata potreban za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH, tada se postupak izdavanja certifikata provodi zajedno s procedurama za pristup ICS sustavu Carinske uprave koje je propisala Carinska uprava. U tom se slučaju sva potrebna dokumentacija za izdavanje certifikata dostavlja Carinskoj upravi RH.
Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a neposredno prije isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Upute i dokumentaciju za izdavanje LCP certifikata možete preuzeti ovdje.

Detaljnije informacije o izdavanju LCP certifikata i pristupu ICS sustavu Carinske uprave, možete pronaći ovdje.

IZDAVANJE POSLOVNIH SOFT CERTIFIKATA

Za izdavanje poslovnog soft certifikata potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka,
 • presliku identifikacijskog dokumenta korisnika certifikata.

Dokumenti
Procedura zahtijevanja poslovnih soft certifikata

Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a neposredno prije isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

 

IZDAVANJE APLIKACIJSKIH CERTIFIKATA

Za izdavanje certifikata za aplikaciju potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - aplikacijski certifikati - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje aplikacijskih certifikata skrbnik certifikata treba predati osobno u Registracijski ured Fine pri čemu se vrši fizička identifikacija skrbnika certifikata.

Ovi se certifikati, ovisno o traženoj razini sigurnosti izdaju na 5 godina (standardna razina), 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti), a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Dokumentacija za izdavanje certifikataIZDAVANJE POSLUŽITELJSKIH SSL CERTFIKATA - CERTIFIKATI ZA AUTENTIKACIJU MREŽNIH STRANICA

Za izdavanje poslužiteljskih SSL certifikata za autentikaciju mrežnih stranica potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje SSL certifikata za poslužitelj - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikati za autentikaciju mrežnih stranica - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata,
 • potvrdu o registraciji domene.*

* Potvrdu o registraciji domene korisnik predaje jednom, prilikom prvog izdavanja poslužiteljskog SSL certifikata.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje poslužiteljskog SSL certifikata skrbnik certifikata treba predati osobno u Registracijski ured Fine pri čemu se vrši fizička identifikacija skrbnika certifikata.

Ovi se certifikati, ovisno o traženoj razini sigurnosti izdaju na 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti), a neposredno prije isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.


IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA UDALJENI E-POTPIS (PKI U OBLAKU)

Za izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis- 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte- 3 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik certifikata.

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA E-PEČAT ZA PRAVNE OSOBE

Za izdavanje certifikata za e-pečat potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka,
 • Presliku osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika.

Fina izdaje tri vrste certifikata za e-pečat za pravne osobe:

 • Kvalificirani certifikat za e-pečat (na QSCD uređaju),
 • Kvalificirani soft certifikat za e-pečat,
 • Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat.

Kvalificirani certifikati za e-pečat i kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat su certifikatu srednje razine sigurnosti i izdaju se na period od dvije godine, dok se kvalificirani soft certifikat za e-pečat izdaje na period od pet godina te ih je neposredno prije isteka perioda važenja potrebno obnoviti.

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

Za izdavanje certifikata za fiskalizaciju, potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Sve dodatne informacije vezane za izdavanje certifikata za fiskalizaciju možete pronaći ovdje.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite