English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Napomena: Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Rješenju o upisu u nadležni registar te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje poslovnog certifikata i ugovor.

 

IZDAVANJE POSLOVNIH CERTIFIKATA NA KRIPTO UREĐAJU (FINA e-KARTICA ILI USB TOKEN)

Za izdavanje digitalnih certifikata za fizičku osobu koja je vezana za poslovni subjekt/ organizaciju, potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte- 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti korisnik/skrbnik certifikata.

Certifikati se izdaju na 2 godine, a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

Izdavanje poslovnih certifikata na kripto uređaju radi pristupa e-servisima Fine

Ukoliko digitalne certifikate namjeravate koristiti za pristup e-servisima Fine, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je predati i sljedeće:

 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine - 1 primjerak,
 • Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Zasnivanje ugovornog odnosa za korištenje e-servisa Fine

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Detaljne informacije o načinu ugovaranja te o naknadama za korištenje Fininih e-servisa  možete pronaći ovdje.

 

IZDAVANJE POSLOVNIH SOFT CERTIFIKATA (LCP)

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) trenutno se obavlja samo za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Primjenu ovog tipa certifikata za sada je omogućila Carinska uprava Republike Hrvatske, a koriste ga fizičke osobe unutar poslovnog subjekta sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH.

Ako vam je ovaj tip certifikata potreban za pristup ICS sustavu Carinske uprave RH, tada se postupak izdavanja certifikata provodi zajedno s procedurama za pristup ICS sustavu Carinske uprave koje je propisala Carinska uprava. U tom se slučaju sva potrebna dokumentacija za izdavanje certifikata dostavlja Carinskoj upravi RH.
Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Upute i dokumentaciju za izdavanje LCP certifikata možete preuzeti ovdje.

Detaljnije informacije o izdavanju LCP certifikata i pristupu ICS sustavu Carinske uprave, možete pronaći ovdje.

 

IZDAVANJE POSLOVNIH SOFT CERTIFIKATA

Za izdavanje poslovnog soft certifikata potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
 • presliku identifikacijskog dokumenta korisnika certifikata.

Dokumenti
Procedura zahtijevanja poslovnih soft certifikata

Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

 

IZDAVANJE APLIKACIJSKIH CERTIFIKATA

Za izdavanje certifikata za aplikaciju potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje aplikacijskih certifikata skrbnik certifikata treba predati osobno u Registracijski ured Fine pri čemu se vrši fizička identifikacija skrbnika certifikata.

Ovi se certifikati, ovisno o traženoj razini sigurnosti izdaju na 5 godina (standardna razina), 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti), a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Dokumentacija za izdavanje certifikataIZDAVANJE CERTIFIKATA ZA POSLUŽITELJ

Za izdavanje certifikata za poslužitelj potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za poslužitelj - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

 • potvrdu o registraciji domene*

* Potvrdu o registraciji domene korisnik predaje jednom prilikom prvog izdavanja certifikata za poslužitelj.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje certifikata za poslužitelj skrbnik certifikata treba predati osobno u Registracijski ured Fine pri čemu se vrši fizička identifikacija skrbnika certifikata.

Ovi se certifikati, ovisno o traženoj razini sigurnosti izdaju na 2 godine (srednja razina) ili 1 godinu (visoka razina sigurnosti), a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

 

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

Za izdavanje certifikata za fiskalizaciju, potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata.

Certifikat se izdaje na period od 5 godina, a nakon isteka tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Sve dodatne informacije vezane za izdavanje certifikata za fiskalizaciju možete pronaći ovdje.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite