English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
DIGITALNI CERTIFIKATI

Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet u elektroničkim transakcijama te omogućuje sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom. Digitalnim certifikatom dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima te elektroničkim servisima da je informacija koju su zaprimili od Vas autentična.

Certifikat zapravo predstavlja elektroničku identifikacijsku iskaznicu koja sadrži ključ i informacije o imatelju, svom vijeku trajanja, izdavatelju, te ovjeru, odnosno potpis izdavatelja, a ujedno povezuje imatelja certifikata s njegovim javnim ključem. Certifikati koje izdaje Fina usklađeni su s normom X.509 v3, što omogućuje korištenje Fininih certifikata u svim rješenjima.

Certifikati prema namjeni mogu biti:

1. Normalizirani certifikat, koji se koristi za autentifikaciju, elektronički potpis i enkripciju (zaštitu tajnosti podataka) te za njihovu kombinaciju. Taj certifikat i uporaba ključa od strana uključenih u e-poslovanje osigurava autentičnost, cjelovitost, izvornost i tajnost. Može se izdati na kripto uređaju (Fina e-kartica ili USB token) ili kao certifikat u softverskom obliku.

2. Kvalificirani certifikat, koji se koristi za elektroničko potpisivanje dokumenata ili transakcija naprednim elektroničkim potpisom. Jamči autentičnost, cjelovitost i izvornost te ukoliko je izrađen sredstvom za izradu naprednog elektroničkog potpisa (kripto uređaj) u cijelosti zamjenjuje vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata, sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

Certifikati prema subjektu certificiranja mogu biti:

1. CERTIFIKATI ZA POSLOVNE SUBJEKTE
- poslovni certifikati,

2. CERTIFIKATI ZA FIZIČKE OSOBE/GRAĐANE
- osobni certifikati,

3. CERTIFIKATI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (TDU)
- certifikati za državne dužnosnike i zaposlenike u tijelima državne uprave.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite