English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
CA CERTIFIKATI

CA certifikat je certifikat kojeg je izdalo i potpisalo certifikacijsko tijelo (CA). CA certifikat sadrži javni ključ i naziv CA koji je izdao certifikat.

Za korištenje certifikata sa starim profilom potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root certifikat, kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Za korištenje novih RDC 2015 i RDC-TDU 2015 certifikata, potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root i subordinirani certifikat kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Dokumenti
Uputa za instalaciju Fina Root CA i Subordiniranih digitalnih certifikata

CA certifikate možete preuzeti na donjim linkovima:

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015. (NOVO!)

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat)
(SHA1: 62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9)
Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - TXT

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat)
(SHA1: d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat)  - TXT
 
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat)
(SHA1: 1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat)  - TXT

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA
(SHA1: 4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12)
Datum izdavanja: 21.07.2003.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA
(SHA1: 6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30)
Datum izdavanja: 05.01.2005.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite