English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
CIJENE

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

IZDAVANJE POSLOVNIH I TDU CERTIFIKATA

Usluga

Cijena / kn

Registracija poslovnog subjekta ili TDU

80,00

Kripto uređaj s jednim poslovnim ili TDU certifikatom

278,00

Kripto uređaj s dva poslovna ili TDU certifikata

390,00

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti

650,00

Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti

1.400,00

Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti

1.690,00

SSL certifikat za poslužitelj standardne razine sigurnosti (certifikati izdani do 01.04.2014.)

650,00

SSL certifikat za poslužitelj srednje razine sigurnosti

1.400,00

SSL certifikat za poslužitelj visoke razine sigurnosti

1.690,00

Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju

 300,00

Poslovni soft certifikat

100,00

Poslovni soft certifikat (LCP)

400,00

Naknade za pristup e-servisima Fine

 >>

Registracija poslovnog subjekta ili TDU u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Poslovni i TDU certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje. Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na 5 godina, srednje razine sigurnosti na 2 godine te visoke razine sigurnosti na 1 godinu, a naknada se plaća godišnje. SSL certifikat za poslužitelj srednje razine sigurnosti izdaje se na 2 godine te visoke razine sigurnosti na 1 godinu, a naknada se plaća godišnje.
Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju, poslovni soft certifikat (LCP) te poslovni soft certifikat izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.

Naknada za SSL certifikat za poslužitelj standardne razine sigurnosti odnosi se samo na certifikate koji su izdani do 01.04.2014., a naplaćuje se godišnje do njihova isteka (5 godina od izdavanja).

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) - cijene u Eurima, za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

Usluga

Cijena / EUR

Registracija poslovnog subjekta

10,00

Poslovni soft certifikat (LCP)

50,00

Oporavak (reaktivacija) ili opoziv poslovnog soft certifikata (LCP)

7,00

Poslovni soft certifikat (LCP) izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed na temelju izdanog predračuna.

IZDAVANJE OSOBNIH CERTIFIKATA

Usluga

Cijena / kn

Registracija fizičke osobe/građanina

20,00

Kripto uređaj s jednim osobnim certifikatom

139,00

Kripto uređaj s dva osobna certifikata

180,00

Osobni soft certifikat

50,00

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Osobni certifikati na kripto uređaju izdaju se na period od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
Osobni soft certifikati izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.

OSTALE USLUGE

Usluga

Cijena / kn

Čitač smart kartice

 90,00

Korisnički dizajn kartice

 20,00

Inicijalno izdavanje dodatnog certifikata na kripto uređaju

112,00

Promjena podataka u certifikatu

 50,00

Oporavak jednog certifikata

 19,00

Oporavak dva certifikata

 38,00

Zamjena kripto uređaja s jednim poslovnim ili TDU certifikatom*

162,00

Zamjena kripto uređaja s dva poslovna ili TDU certifikata*

178,00

Zamjena kripto uređaja s jednim osobnim certifikatom*

80,00

Zamjena kripto uređaja s dva osobna certifikata*

105,00

Opoziv 1 certifikata

 40,00

Opoziv 2 certifikata (certifikati na kripto uređaju)

 80,00

Isporuka certifikata ili uređaja te identifikacija na lokaciji korisnika

140,00

Tehnička pomoć pri instalaciji programa podrške za kripto uređaj na lokaciji korisnika

200,00 / započeti sat

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika**

38,00

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika - preporučena pošiljka**

50,00

*Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene uređaja. Naknada za obnovu certifikata uračunata je u naknadu za izdavanje certifikata te se ne naplaćuje dodatno.

**Naknada za izdavanje potvrda za PKI usluge izdaje se na temelju zahtjeva, a plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju.

VREMENSKI ŽIG

Broj vremenskih žigova

Cijena / kn

        1 – 8.000

0,80

  8.001 – 16.000

0,55

 16.001 – 24.000

0,33

 24.001 – 40.000

0,21

 40.001 – 56.000

0,14

 56.001 – 72.000

0,11

 72.001 – 100.000

0,08

100.001 – 128.000

0,06

128.001 – 156.000

0,05

156.001 i više

0,04


Vremenski žig se naplaćuje prema broju zahtjeva za izdavanje vremenskog žiga, odnosno, prema broju vremenskih žigova izdanih u jednom obračunskom razdoblju (mjesec).
Primjer obračuna: Ako u jednom obračunskom razdoblju zatražite izdavanje 27.000 vremenskih žigova, naknada će se obračunati na sljedeći način: 8.000 x 0,80 kn, 8.000 x 0,55 kn, 8.000 x 0,33 kn i 3.000 x 0,21 kn.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite