English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2015. GODINE

Zagreb, 5. veljače 2016. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2015. godine, bilo je blokirano 41.659 poslovnih subjekata, što je za 4,8% manje u odnosu na studeni 2015. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 25,14 milijardi kuna, što je za 1,2% manje nego u studenom 2015. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 6.211 poslovnih subjekata (13%) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 4,45 milijardi kuna (15%). S osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u prosincu 2015. godine smanjen je za 296,29 milijuna kuna, a broj dužnika za 70.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi je bilo 321.580 građana, što je za 2.770 građana (0,9%) manje nego u studenom i manje za 918 građana (0,3%) u odnosu na prosinac 2014. godine. Dug građana iz osnova iznosio je 36,52 milijarde kuna ili 0,5% više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine zaprimljeno je 6.058.460 osnova, od čega se 29,75% odnosi na poslovne subjekte, a 70,25% na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 99,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 28,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2015.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite