English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2016.

VIŠE OD 2/3 OPĆINA IMA OD 1 DO 50 PODUZETNIKA, A SAMO 25 OPĆINA IMA VIŠE OD 100 PODUZETNIKA

Zagreb, 3. veljače 2016. - Promatrano prema sjedištu poslovanja u gradovima RH je 84,2% (87.968) poduzetnika, a preostalih 15,8% ima sjedište u jednoj od 429 općina (16.502). Od 16.502 poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit), čije je sjedište u jednoj od 429 općina, najviše ih je u općinama Viškovo (490), a slijede općina Matulji (470) i Medulin (428). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (408), Požega (318), Pazin (310), Virovitica (281), Krapina (268) i Gospić (196), imaju manji broj poduzetnika. Općina Saborsko (Karlovačka županija), u 2014. godini imala je najmanje i to jednog poduzetnika, a tri općine su imale 2 poduzetnika (općine Ervenik, Donja Motičina i Zadvarje). Općina sa 3 – 5 poduzetnika bilo je 13, sa 6-10 poduzetnika 61 općina, u 257 općina bilo je 11-50 poduzetnika, 69 općina imalo je 51-100 poduzetnika, a samo je 25 općina imalo je 100 i više poduzetnika.

Prosječno je kod poduzetnika registriranih u gradovima bilo 8,3 zaposlena dok je kod poduzetnika koji su registrirani u nekoj općini bilo u prosjeku 6,1 zaposlenih. Relativno mala razlika u prosječnom broju zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima u odnosu na poduzetnike sa sjedištem u općinama rezultat je velikog broja poduzetnika bez zaposlenih koji su većinom registrirani u gradovima (27.225 poduzetnika bez zaposlenih je registrirano u gradovima, dok je 5.412 poduzetnika bez zaposlenih registrirano u općinama). Najveći udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika, imao je grad Supetar na Braču (60,2%), a kod općina najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u općini Sutivan (Splitsko-dalmatinska županija), 82,8%.

Prihod po zaposlenom kod poduzetnika registriranih u gradovima iznosio je 768,1 tisuću kuna dok je kod poduzetnika registriranih u općinama iznosio 580,8 tisuća kuna. Poduzetnici sa sjedištem poslovanja u gradovima obračunali su prosječnu mjesečnu neto plaća u iznosu od 5.000 kuna što je 25,4% više od prosječne plaće kod poduzetnika koji posluju u općinama koja je iznosila 3.988 kuna (prosjek na razini RH je 4.878 kn).

Izneseni prikaz polarizacije hrvatskih poduzetnika i broja zaposlenih ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta. Poznato je da su sjedišta velikih javnih državnih tvrtki (HŽ, Hrvatska pošta, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.) kao i velikih trgovačkih lanaca, redom u Gradu Zagrebu te se njihovi financijski rezultati i broj zaposlenih evidentiraju upravo u tom gradu odnosno županiji, a ne i u drugim gradovima i općinama, u kojima se također obavlja manji ili veći dio njihovih poslovnih aktivnosti.


Cijeli tekst: Usporedba poduzetnika po gradovima i općinama prema broju poduzetnika i prema drugim kriterijima

Vezani članci: Među gradovima - sjedištima županija - poduzetnici Vukovara na prvom mjestu prema prihodu po zaposlenom

Poduzetnici u općinama povećali dobit 50%, a u gradovima 163,5%

Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2014. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite