English
header Fina hr.jpg
 
OBAVIJESTI - DIGITALNI CERTIFIKATI
POČETAK IZDAVANJA DEMO CERTIFIKATA S DULJIM SERIJSKIM BROJEM

2. ožujka 2017. - Sukladno obavijesti o uvođenju i prijelazu na nove profile certifikata usklađene s eIDAS uredbom, od 2. i 9. veljače, obavještavaju se korisnici da će Fina Demo sustav od 15. ožujka 2017. godine sve Demo certifikate izdavati s duljim serijskim brojem certifikata. Time se stvaraju preduvjeti za izdavanje Demo certifikata za testiranje, koji će po svojim karakteristikama odgovarati budućim produkcijskim certifikatima usklađenim s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. srpnja 2014. godine, o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (eIDAS uredba).

Nakon 15. ožujka 2017. godine Demo sustav će i dalje izdavati certifikate prema postojećim profilima, ali će ujedno izdavati i certifikate za testiranje koji po karakteristikama odgovaraju profilima sukladnim eIDAS uredbi. Svi Demo certifikati izdani nakon tog datuma imat će dulji serijski broj.

Serijski broj certifikata čija se duljina mijenja nalazi se u polju serialNumber (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber). Polje serialNumber je polje koje koje sadrži broj koji jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite