English
header Fina hr.jpg
 
OBAVIJESTI - DIGITALNI CERTIFIKATI

OBAVIJEST O PROMJENI DULJINE SERIJSKOG BROJA U CERTIFIKATIMA ZA FISKALIZACIJU

6. ožujka 2017. - Obavještavamo obveznike fiskalizacije da će Fina u cilju obveznog usklađivanja s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: eIDAS uredba) započeti s izdavanjem korisničkih (klijentskih) FISKAL digitalnih certifikata s povećanom duljinom serijskog broja (polje X.509 serialNumber, CertificateSerialNumber) s postojećih 4 na 16 do 17 okteta. 

Ovo polje serialNumber je polje koje jedinstveno identificira pojedini certifikat te nije sastavni dio polja Subject. Sadašnja duljina serijskog broja je fiksna i iznosi 4 okteta, a novi serijski broj imat će varijabilnu duljinu od 16 do 17 okteta. Razlog prijelaza na veću duljinu serijskog broja je povećanje sigurnosti certifikata.

Profilu korisničkog (klijentskog) FISKAL certifikata će se promijeniti samo duljina serijskog broja, a svi ostali dijelovi profila certifikata ostat će neizmijenjeni u odnosu na sadašnji profil.

Postojeće korisničke FISKAL certifikate obveznici fiskalizacije neće trebati mijenjati sve do pred istek njihova važenja, a novim će se obveznicima fiskalizacije izdavati FISKAL certifikati s duljim serijskim brojem.

Planirani početak izdavanja klijentskih FISKAL certifikata s duljim serijskim brojem je polovica travnja 2017., a najkasnije do 30. lipnja 2017., ovisno o prethodno dobivenim rezultatima testiranja s Demo certifikatima i eventualnim potrebama za prilagodbe softvera.

Kako bismo vlasnicima informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine korisničke FISKAL certifikate olakšali testiranje i eventualnu prilagodbu postojećih rješenja, Fina će od 15. ožujka 2017. započeti s izdavanjem Demo FISKAL certifikata s većom duljinom serijskog broja.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu:
certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite