English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

Zagreb, 8. ožujka 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, bilo je blokirano 29 575 poslovnih subjekata, što je za 4,3 % manje u odnosu na prosinac 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,48 milijardi kuna, što je za 1,8 % manje nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 8300 poslovnih subjekata (21,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,31 milijardu kuna (23,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 328 977 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,36 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2017. godine zaprimljeno je 7 383 537 osnova, od čega se 27,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,4 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 121,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - siječanj 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite