English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2016. GODINU
Zagreb, 9. ožujka 2017. - Prema obavijesti Ministarstva financija, iznimno se produžuje rok primitka godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu, do 11. ožujka 2017. godine.

Do navedenoga roka, neprofitne organizacije godišnji financijski izvještaj mogu podnijeti u Finu, u najbližu poslovnicu ili poštom te putem WEB aplikacije, uz korištenje digitalnog certifikata.
 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite