English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.
NAKON RAZDOBLJA POSLOVANJA S DOBITI, U DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA U 2015. GODINI ISKAZAN NETO GUBITAK OD 169,9 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine broj poduzetnika u području djelatnosti rudarstva i vađenja (područje B) manji je za 33 poduzetnika. Jednako tako i broj zaposlenih u 2015. godini manji je u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.) za 1.872 (30,8 %), a prihod je manji za 1,0 milijardu kuna (19,6 %). Neto gubitak iskazan je u razdoblju od 2010.-2011. godine, a od 2012. do 2014. godine uslijedilo je razdoblje pozitivnog poslovanja, da bi ponovno u 2015. godini bio iskazan neto gubitak. Najveći utjecaj na ostvareni neto gubitak u 2015. godini imala su dva društva, CROSCO, naftni servisi d.o.o., koje je iskazalo gubitak razdoblja u iznosu od 299,7 milijuna kuna (u 2014. godini iskazana dobit razdoblja 39,7 milijuna kuna) i ENI CROATIA B.V. - Hrvatska podružnica, gubitak razdoblja u visini od 55,8 milijuna kuna (u 2014. godini dobit razdoblja 311,2 milijuna kuna). U 2015. godini, srednje veliki poduzetnik, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., ostvario je najveću dobit razdoblja u iznosu od 56,2 milijuna kuna.

Među poduzetnicima u području djelatnosti rudarstva i vađenja, kod poduzetnika CROSCO, naftni servisi d.o.o. dogodio se najveći pad broja zaposlenih (666). U 2010. godini navedeno je društvo imalo 1.967 radnika (32,4 % od ukupno zaposlenih djelatnosti rudarstva i vađenja), dok se u 2015. godini taj broj smanjio na 1.301. Na drugom je mjestu društvo STSI d.o.o. koje je smanjilo broj zaposlenih za 355 (1.279 zaposlenih u 2010. godini, a 924 zaposlena u 2015. godini). U ovom području djelatnosti obračunana je najviša prosječna mjesečna neto plaća u odnosu na sve druge djelatnosti u RH i ona je u 2015. godini iznosila 7.377 kuna, što je 47 % više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje od 2010. do 2015.

Tablica: Rezultati i rang liste poduzetnika u području B-Rudarstvo i vađenje u 2015.

Vezani članak: U djelatnosti rudarstva i vađenja u razdoblju od 5 godina smanjen broj zaposlenih za 35%

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite