English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.1.2017.

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Prema stanju na dan 31. siječnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 8300 (21,9 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 5,3 milijarde kuna (23,3 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,7 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 15,1 % (2,6 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,8 % (1,0 milijardu kn), Primorsko-goranske s udjelom od 5,7 % (1,0 milijardu kn) te Zagrebačke županije s udjelom od 5,0 % (0,9 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 591,17 tisuća kuna, što je za 1,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 601,80 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz građevinarstva, 3,4 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 2,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,6 milijardi kuna te one iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 1,4 milijarde kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 6582, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5258, građevinarstvo s 3825 i prerađivačka industrija s 3182 blokirana poslovna subjekta.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.1.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.1.2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite