English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA TRAVANJ 2017. GODINE

Zagreb, 30. svibnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2017. godine, bilo je blokirano 28 209 poslovnih subjekata, što je za 2,0 % manje u odnosu na ožujak 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 16,68 milijardi kuna, što je za 4,0 % manje nego u ožujku 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5651-og poslovnog subjekta (16,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,4 milijarde kuna (17,0 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja u blokadi su bila 328 872 građana, što je za 1890 građana (0,6 %) manje nego u ožujku. Dug građana iz osnova iznosio je 42,19 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. travnja 2017. godine zaprimljeno je 7 690 176 osnova, od čega se 27,27 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,73 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 126,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 39,0 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - travanj 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite