English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.04.2017.

Zagreb, 8. lipnja 2017. - Prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5651 (16,7 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 3,4 milijarde kuna (17,0 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 40,4 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,7 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije, s udjelom od 13,5 % (2,2 milijarde kn), Istarske, s udjelom od 5,6 % (0,9 milijardi kn), Primorsko-goranske, s udjelom od 5,1 % (0,9 milijardi kn) te Zagrebačke županije, s udjelom od 5,1 % (0,8 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 591,32 tisuće kuna, što je za 0,3 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 593,19 tisuća kuna.
Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 3,4 milijarde kuna, na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 2,1 milijardu kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,5 milijardi kuna te one iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 1,4 milijarde kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 6233, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5112, građevinarstvo s 3620 i prerađivačka industrija s 3038 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.04.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.04.2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite