English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SVIBANJ 2017. GODINE

Zagreb, 28. lipnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. svibnja 2017. godine, bila su blokirana 27 403 poslovna subjekta, što je za 2,9 % manje u odnosu na travanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,97 milijardi kuna, što je za 4,3 % manje nego u travnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih poslovnih subjekata za 5364 (16,4 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,43 milijarde kuna (17,7 %).
Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. svibnja u blokadi je bilo 329 725 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,41 milijardu kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.
Od 1. siječnja 2011. do 31. svibnja 2017. godine zaprimljeno je 7 799 020 osnova, od čega se 27,12 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,88 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 128,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 39,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - svibanj 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite