English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.

U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2016. PODUZETNICI U RH KONTINUIRANO OSTVARUJU DOBIT

Zagreb, 8. kolovoza 2017. - U 2016. godini, poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, ostvarili su 24 milijarde kuna neto dobiti (dobit minus gubici razdoblja) što je 234,7 % više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2011. godini (7,2 milijarde kuna). Dobit razdoblja u iznosu od 38,7 milijardi kuna ostvarilo je 76 546 poduzetnika, dok je gubitke razdoblja ukupne vrijednosti od 14,7 milijardi kuna iskazalo 37 937 poduzetnika. Najveća neto dobit u razdoblju od 2010. do 2016. godine ostvarena je prethodne godine, dok su u 2010. godini poduzetnici u Hrvatskoj poslovali negativno i iskazali neto gubitak u iznosu od 1,7 milijardi kuna. U razdoblju od 2011. do 2016. godine poduzetnici ponovno posluju pozitivno i ostvaruju neto dobiti.

Relativno mali broj poduzetnika imao je vrlo značajan utjecaj u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja u 2016. godini. To potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja (dobit nakon oporezivanja) od 5,7 milijardi kuna što je 14,9 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH. Prvih 100 poduzetnika po dobiti razdoblja ostvarilo je 14,2 milijarde kuna ili 36,7 % dobiti svih poduzetnika RH. Za razliku od prethodne, 2015. godine, kada je ADRIS GRUPA d.d. ostvarila najveću dobit razdoblja, u 2016. godini najveću dobit razdoblja ostvarila je HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. (1,3 milijarde kuna, u odnosu na 1,6 milijardi kuna u 2015. godini), HRVATSKI TELEKOM d.d. (908,8 milijuna kuna u odnosu na 893,5 milijuna kuna u 2015. godini), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (667,1 milijun kuna u odnosu na 725,2 milijuna kuna u 2015. godini).

Cijeli tekst: Dobit i gubitak poduzetnika RH u razdoblju od 2010. do 2016. godine

Vezani članak: Na top 10 poduzetnika po dobiti u 2015. godini otpada 24 % poreza na dobit

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite