English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
POPIS OBVEZNIKA KOJI NISU PREDALI GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU TE GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE  I DRUGU PROPISANU DOKUMENTACIJU ZA 2016. GODINU, U SVRHU JAVNE OBJAVE

Zagreb, 25. rujna 2017. - Financijska agencija je kreirala popis obveznika koji nisu predali godišnje financijske izvještaje (GFI) i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu, u svrhu javne objave. Rok za predaju GFI-a za javnu objavu bio je 30. lipnja 2017. godine, odnosno šest mjeseci po isteku poslovne godine za poduzetnike kojima je poslovna godina različita od kalendarske.

Popis poduzetnika koji nisu postupili sukladno članku 32. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15 i 120/16, ZOR) te članku 30., stavcima 5., 6. i 7. ZOR-a Fina objavljuje temeljem članka 34., stavka 16. ZOR-a.

Prema ZOR-u, za obveznike koji nisu dostavili GFI za statističke i dr. potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Fina je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Radi primjene čl. 70., st. 1., t. 3. Zakona o sudskome registru (NN br. 1/95 do 110/15), Fina je dužna obavijestiti Visoki trgovački sud o poduzetnicima koji nisu postupili sukladno čl. 30. ZOR-a i tri godine za redom u Finu nisu predali godišnji financijski izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju za javnu objavu. Nadležni trgovački sud, u navedenome slučaju, može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak brisanja subjekata.

Podsjećamo obveznike da pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu mogu dostaviti i po isteku zakonom propisanoga roka, s time da za predaju s kašnjenjem duljim od osam dana plaćaju veću naknadu za javnu objavu, koja je propisana Pravilnikom o vrstama i visini naknada Fini za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 1/16).

Popis obveznika koji nisu ispunili obveze prema ZOR-u - stanje 31.7.2017. godine

Popis obveznika koji nisu ispunili zakonski propisanu obvezu prema članku 30. ZOR-a – stanje 22.9.2017. godine

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite