English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SRPANJ 2017. GODINE

Zagreb, 31. kolovoza 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2017. godine, bila su blokirana 26 674 poslovna subjekta, što je za 0,5 % manje u odnosu na lipanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,47 milijardi kuna, što je za 1,4 % manje nego u lipnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4781-og poslovnog subjekta (15,2 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,74 milijarde kuna (19,5 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja u blokadi je bilo 323 120 građana, što je za 1889 građana (0,6 %) manje nego u lipnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,22 milijarde kuna, što je za 45,27 milijuna kuna (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. srpnja 2017. godine zaprimljeno je 7 974 496 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 130,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 40,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - srpanj 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite