English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI

EU ZNAK POUZDANOSTI ZA KVALIFICIRANE USLUGE POVJERENJA

Znak pouzdanosti EU-a za kvalificirane usluge povjerenja omogućuje jasno razlikovanje kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja od drugih pružatelja usluga povjerenja. Pomoću ovog znaka pouzdanosti jasno se razlikuju kvalificirane usluge od drugih usluga povjerenja, čime se korisniku na jednostavan i jasan način daje informacija o elektroničkoj usluzi koju može koristiti s punim pouzdanjem.

Fina je prvi izdavatelj kvalificiranih digitalnih certifikata i vremenskih žigova u Hrvatskoj. Informacije o izdavanju i korištenju kvalificiranih digitalnih certifikata, kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova  i drugih usluga povjerenja sukladnih s eIDAS uredbom objavljene su na internetskim stranicama Fina digitalnih certifikata.

Fina se kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja nalazi na nacionalnoj Trusted listi (nacionalni Pouzdani popis) pružatelja usluga povjerenja koja je povezana u jedinstvenu Trusted listu (Pouzdani popis) pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji.

Pregledavanje Trusted liste pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji omogućeno je korištenjem internetske stranice Trusted List Browser.

Linkovi prema drugom sadržaju
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja - logo
 
 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite