English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA KOLOVOZ 2017. GODINE

Zagreb, 2. listopada 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, bila su blokirana 26 464 poslovna subjekta, što je za 0,8 % manje u odnosu na srpanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,51 milijardu kuna, što je za 0,2 % više nego u srpnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4651-og poslovnog subjekta (14,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,47 milijardi kuna (18,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza u blokadi je bilo 320 165 građana, što je za 2955 građana (0,9 %) manje nego u srpnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,26 milijardi kuna, što je za 38,56 milijuna kuna (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. kolovoza 2017. godine zaprimljeno je 8 052 118 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 131,2 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 40,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - kolovoz 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite