English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA STUDENI 2017. GODINE

Zagreb, 22. prosinca 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2017. godine, bilo je blokirano 25 566 poslovnih subjekata, što je za 2,6 % manje u odnosu na listopad 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,37 milijardi kuna, što je za 2,4 % manje nego u listopadu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5686 poslovnih subjekata (18,2 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,79 milijardi kuna (20,9 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga u blokadi su bila 322 783 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,80 milijardi kuna, što je za 0,7 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. studenoga 2017. godine zaprimljeno je 8 327 605 osnova, od čega se 26,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,4 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 134,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 43,0 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - studeni 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite