English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SIJEČANJ 2018. GODINE
Zagreb, 28. veljače 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2018. godine, bilo je blokirano 24 356 poslovnih subjekata, što je za 1,3 % manje u odnosu na prosinac 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,02 milijarde kuna, što je za 0,6 % manje nego u prosincu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5219 poslovnih subjekata (17,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,46 milijardi kuna (19,8 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 324 959 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000 (48,9 %). Dug građana iz osnova iznosio je 42,96 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec, a od toga, najveći dio duga odnosi se na financijske institucije  (banke, štedionice, kreditne unije, društva za osiguranje, leasing, faktoring i dr.), 21,5 milijardi kuna. Građana čiji je dug veći od milijun kuna je 4694 (udio 1,4 %), i na njih se odnosi više od polovine duga (51,4 %) ili 22,07 milijardi kuna, a od toga najviše na dug prema financijskim institucijama, 13,0 milijardi kuna.

Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2018. godine zaprimljene su 8 503 692 osnove, od čega se 26,2 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,8 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 136,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 44,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - siječanj 2018.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite