English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA VELJAČU 2018. GODINE

Zagreb, 3. travnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2018. godine, bilo je blokirano 24 032 poslovnih subjekata, što je za 1,3 % manje u odnosu na siječanj 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 13,63 milijarde kuna, što je za 2,8 % manje nego u siječnju 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5.024 poslovnih subjekata (17,3 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 2,89 milijardi kuna (17,5 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače u blokadi je bilo 324 715 građana, što je za 244 građana (0,1 %) manje nego u siječnju. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,13 milijardi kuna, što je za 0,4 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2018. godine zaprimljene su 8 598 103 osnove, od čega se 26,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,0 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 137,3 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 45,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - veljača 2018.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite