English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.3.2018.

Zagreb, 2. svibnja 2018. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2018. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Požeško-slavonskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 894,15 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije sa 729,34 tisuće te Šibensko-kninske županije sa 618,28 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (226,80 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 534,49 tisuća kuna, što je za 11,4 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,54 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5093, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) sa 4552 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,0 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 2,8 milijardi kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 2,4 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.3.2018.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.3.2018.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 30. lipnja 2018. godine).

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite