English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih i statističkih izvještaja obuhvaća tromjesečne izvještaje za razdoblja: I–III. i I-IX., polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj.

Sve izvještaje možete predati u poslovnim jedinicama Fine.

BIL, PR-RAS-NPF i BILJEŠKE / Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija
Sastavljate i predajete godišnje, a sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te o broju zaposlenih. Osim navedenih podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima godišnji financijski izvještaj sadrži i bilješke uz financijske izvještaje. Neprofitne organizacije u Finu predaju samo Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima bez bilješki.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja u poslovne jedinice Fine je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.
 
S-PR-RAS-NPF / Skraćeni račun prihoda i rashoda
Sastavljate i predajete za razdoblja I.-III. i I.-IX., a sadrži određene podatke o prihodima i rashodima, ulaganjima te plaćama i prosječnom broju zaposlenih i to za tekuće i za odgovarajuće razdoblje prethodne godine.

Rok za predaju obrazaca S-PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 20 dana nakon isteka promatranog razdoblja, odnosno: 20. travnja za razdoblje I–III. i 20. listopada za razdoblje I–IX.

PR-RAS-NPF / Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
Sastavljate i predajete za razdoblje I.-VI., a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo, vaša obveza je sastaviti i predati u Finu godišnji izvještaj o prihodima i izdacima na obrascu  G-PR-IZ-NPF. Rok za predaju toga obrasca u Finu je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Neprofitne organizacije koje u poslovnim knjigama nemaju evidentirane imovinu niti obveze i poslovno su neaktivne, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Izjava o neaktivnosti dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  (NN br. 31/15), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Fina prikuplja financijske izvještaje neprofitnih organizacija na osnovi Zakona o financijskom poslovanju  i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  (NN br. 31/15).
Dokumenti
Zakon o financijskom poslovanju  i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  (NN br. 31/15)
 

 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite