English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
BON-2

Obrazac BON-2 sadrži sljedeće podatke:
 
opće podatke o poslovnom subjektu; stanje sredstava na računu; ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana; prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana; iznos odobrenoga okvirnoga kredita; iznos evidentiranih nepodmirenih obveza; broj dana neprekidne blokade računa i broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci. 
 
Fina izrađuje BON-2 koji se odnosi na poslovne subjekte čiji se računi vode u sljedećim bankama: 
  
KentBank d.d.
Veneto banka d.d.
Samoborska banka d.d.
 

BON-2 možete zatražiti u Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa. 

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

Dokumenti

Izgled obrasca BON-2

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite