English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
BON-1

INFORMACIJE O BONITETU

BON-1 na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku možete dobiti:

  • putem internetskog servisa WEB-BON (korištenjem FINA e-kartice)
  • u svim Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa.

Informacija o bonitetu BON-1 sadrži opće podatke o poduzetniku, podatke i pokazatelje o njegovu poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, rang tvrtke u razredu, tj. u odnosnoj djelatnosti, objašnjenja navedenih pokazatelja.

Počevši od 2013. g. ne prikupljaju se i ne obrađuju tromjesečni statistički izvještaji poduzetnika na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Kako bi kvartalni podaci o poslovanju bili uključeni u bonitetnu informaciju BON-1, preporučamo poduzetnicima da sastave i predaju kvartalni izvještaj na obrascu TI-POD.

Svi poduzetnici koji imaju interes mogu Fini dostaviti kvartalne podatke na obrascu TI-POD, koji je sadržajno identičan obrascu TSI-POD. Navedeni se izvještaj kao i do sada može dostaviti u bilo koju Fininu jedinicu ili putem internetske aplikacije što je za korisnike te aplikacije besplatno i ne stvara nikakve dodatne troškove. Poduzetnicima koji navedene podatke ne dostave, bonitetna informacija BON-1 izdavat će se bez tih podataka (s podacima iz godišnjeg financijskog izvještaja).

Informaciju BON-1 ažuriramo krajem svibnja prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za prethodnu godinu, a  po isteku svakog kvartala za one poduzetnike koji su podnijeli tromjesečni izvještaj u svrhu uključivanja u bonitetnu informaciju.

Informacija BON-1 ažurira se ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija je dostupna sljedećeg dana po ažuriranju.

Popis tražitelja informacije BON-1

Popis sadrži podatke o tražiteljima koji su u određenom razdoblju zatražili bonitetnu informaciju koja se odnosi na vašu tvrtku (naziv/tvrtku i MB ako se radi o poslovnom subjektu, odnosno ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1). Riječ je o sljedećim tražiteljevim podacima: naziv/tvrtka i MB ako se radi o poslovnom subjektu ili ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1. Popis je dostupan u našim poslovnim jedinicama i putem servisa WEB-BON.

Objašnjenje pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1 Sadrže objašnjenja nekih pokazatelja iz izvještaja, a možete ih preuzeti na ovim stranicama ili u Fininim poslovnicama (bez naknade).

Provjera vjerodostojnosti izdane bonitetne informacije

Ovu potvrdu izdajemo u svrhu provjere vjerodostojnosti prije izdanog izvještaja BON-1 i ne može se koristiti u druge svrhe. 

Potvrde o razlozima neizdavanja bonitetne informacije

Izdaju se na zahtjev ako iz određenih razloga ne možemo izraditi bonitetnu informaciju (primjerice, za poduzetnike koji su tek počeli poslovati).

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

Dokumenti

Objašnjenja pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1
Explanation of the Business Indicators in the BON-1 Creditworthiness Information
Erklärung der Indikatoren der Geschäftsvorgänge aus der Auskunft über Bonität BON-1
Ogledni primjerak BON-1

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite