English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
NAČIN PREDAJE

GFI i ostala dokumentacija mogu se predavati u papirnom i elektroničkom obliku. GFI čiji je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB, predaju se isključivo u elektroničkom obliku.

Standardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

  • u papirnom obliku, 
  • u Excel formatu (na mediju za elektroničku pohranu podataka)

2. Putem web aplikacije RGFI, u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartice ili usb sticka).

Nestandardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

  • u papirnom obliku.

2. Putem web aplikacije RGFI u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartice ili usb sticka).

Godišnji financijski izvještaj (standardna dokumentacija u Excel formatu) predaje se korištenjem web aplikacije servis RGFI-a putem WEB-a uz potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom od strane ovlaštenih osoba.

Uz standardnu dokumentaciju, putem web aplikacije može se predati i sva nestandardna dokumentacija koja je prethodno, na papiru, potpisana od strane ovlaštenih osoba. Tako potpisan dokument na papiru potrebno je skenirati i putem web aplikacije učitati u PDF formatu.

Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi dužni ste  Fini dostaviti istodobno, osim kad standardnu dokumentaciju dostavljate putem internetske aplikacije, a nestandardnu u Fininu poslovnu jedinicu ili putem pošte.

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite