English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
JAVNA OBJAVA DOKUMENTACIJE IZ RGFI-a

Zakonom o Registru bila je propisana javna dostupnost podacima, a novi ZOR propisao je javnu objavu dokumentacije. Počevši od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija, i to sljedeća:

1.      godišnji financijski izvještaji
2.      godišnja izvješća
3.      revizorska izvješća (za obveznike revizije) te
4.      podaci o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Na internetu su osim toga i javno dostupni javno objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, za obveznike konsolidacije.

Za srednje velike i velike poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni, u HTML formatu, kompletni godišnji financijski izvještaji. (prikaz)

Za male poduzetnike javno su dostupni javno objavljen, u HTML formatu, financijski izvještaj u skraćenom sadržaju odnosno obliku. (prikaz)

Za obveznike revizije godišnji financijski izvještaji su dostupni kao prilog Revizorskome izvješću, u PDF formatu.

Struktura i sadržaj prikaza objavljenih izvještaja usklađuje se prema važećem Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Prema stanju od 10. svibnja 2017. godine, registrirano je 82.413 korisnika aplikacije RGFI - javna objava, koji su u razdoblju od 2008. do navedenoga datuma ostvarili uvid u 10.139.296 dokumenata, sve bez naknade.

Ulaz u aplikaciju - RGFI - javna objava

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite