English
Fina banner_naslovna.jpeg
WU nagradna
 
Zlatna bilanca
 
Ovrha na nekretninama i pokretninama
 
VIJESTI

PROSJEČNA PLAĆA U KOLOVOZU 5.044 KUNE

Prosječna bruto plaća po radniku u kolovozu 2008. godine iznosila je 7.280 kuna i u odnosu na srpanj 2008. godine nominalno je veća 0,8%, a realno za 1,1%, jer je rast potrošačkih cijena bio sporiji od rasta plaća. Prosječna neto plaća po radniku u kolovozu 2008. godine iznosila je 5.044 kuna  i u odnosu na srpanj 2008. godine nominalno je veća 0,9%, a realno za 1,2%.

Isplaćena sredstva za neto plaće u razdoblju siječanj - kolovoz 2008. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno su veća za 9,4%, a realno za 2,6%

U razdoblju siječanj - kolovoz 2008. godine sredstva za bruto plaće bilježe nominalni rast od 10,1%, a realni 3,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U istom razdoblju sredstva za neto plaće nominalno su veća za 9,4% a realno za 2,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast potrošačkih cijena u razdoblju siječanj – kolovoz 2008. godine  iznosio je 6,6% i bio je sporiji od rasta plaća pa su plaće u tom periodu i realno rasle. U kolovozu 2008. godine sredstva za bruto plaće nominalno su veća 1,0 %, a realno 1,3% od onih isplaćenih u srpnju, dok su sredstva za neto plaće nominalno veća za 1,2%, a realno 1,5% od onih isplaćenih u srpnju.

Isplaćene plaće u kolovozu 2008. godine po područjima djelatnosti

Po područjima djelatnosti visina prosječno mjesečno isplaćene bruto plaće kreće se u omjerima 1:2 (u području ribarstva je isplaćena prosječna bruto plaća u iznosu  5.266 kuna, a u području financijskog poslovanja dvostruko veća 10.617 kuna). Slična su kretanja i kod  visine isplaćene prosječne neto plaće gdje je omjer za iste djelatnosti 1:1,8 (prosječna neto plaća u ribarstvu je isplaćena u visini od 3.859 kuna, a u području financijskog poslovanja 6.946 kuna). Kretanje prosječnih plaća po djelatnostima prikazujemo u tablici 1 i grafikonu 1.

Tablica 1. Prosječno isplaćene plaće po radniku u kolovozu 2008. god. po djelatnostima

Djelatnost

Prosječna isplaćena plaća u kunama

Odnos prosječne plaće prema prosjeku u RH

Bruto

Neto

Bruto

Neto

POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO

6.727

4.794

92,4

95,1

RIBARSTVO

5.266

3.859

72,3

76,5

RUDARSTVO I VAĐENJE

8.514

5.840

116,9

115,8

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

6.689

4.688

91,9

92,9

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM I VODOM

8.760

6.139

120,3

121,7

GRAĐEVINARSTVO

6.142

4.346

84,4

86,2

TRGOVINA NA VELIKO I MALO

6.152

4.311

84,5

85,5

HOTELI I RESTORANI

5.756

4.116

79,1

81,6

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

8.189

5.657

112,5

112,2

FINANCIJSKO POSLOVANJE

10.617

6.946

145,8

137,7

POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE

8.069

5.444

110,8

107,9

JAVNA UPRAVA I OBRANA, OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

8.727

5.988

119,9

118,7

OBRAZOVANJE

7.286

5.105

100,1

101,2

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB

8.766

5.949

120,4

117,9

OSTALE DRUŠTVENE, SOCIJALNE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI

7.172

4.980

98,5

98,7

PRIVATNA KUĆANSTVA SA ZAPOSLENIM OSOBLJEM

6.805

4.828

93,5

95,7


Najniža plaća za puno radno vrijeme od 1. srpnja 2008. godine povećana je i iznosi 2.747 kuna

Donošenjem Zakona o minimalnoj plaći iznos minimalne plaće je od 1. srpnja 2008. godine povećan za 12,5%, a zakonom je izmijenjen i način utvrđivanja minimalne plaće. Najniža cijena rada za najjednostavnije poslove i puno radno vrijeme do 30.06.2008. godine iznosila je 2.441,25 kuna bruto. Od 1. srpnja 2008. godine u primjeni je Zakon o minimalnoj o plaći (Narodne novine broj 67/2008), prema kojem minimalna plaća od 1.srpnja 2008. godine do 31.svibnja 2009. godine iznosi 39% prosječne mjesečne bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, prema objavi Državnog zavoda za statistiku, i iznosi 2.747 kuna.

Dakle, od 1. srpnja 2008. godine do 31.svibnja 2009. godine minimalna mjesečna bruto plaća koju poslodavci trebaju isplatiti za puno radno vrijeme radnicima koji rade u Republici Hrvatskoj povećana je za 12,5% i iznosi 2.747 kuna, osim u tekstilnoj, drvno − prerađivačkoj i kožarsko − obućarskoj industriji gdje će minimalna plaća u ovom razdoblju iznosi 2.582 kune jer se u prijelaznom razdoblju u tim djelatnostima primjenjuju koeficijenti umanjenja minimalne plaće, a prema članku 5. Zakona.

Visina minimalne plaće (članak 4. stavak 3 Zakona) za razdoblje od 1. lipnja 2009. godine do 31. svibnja 2010. godine te za svako sljedeće jednogodišnje razdoblje, usklađivat će se s realnim rastom bruto domaćeg proizvoda za prethodnu godinu, tako da se udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći kod pravnih osoba u RH ostvarenoj u prethodnoj godini uveća za postotak realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Ima poslodavaca koji radnicima za puno radno vrijeme isplaćuju plaću nižu od minimalne.

Tablica 2. Mjesečno kretanje prosječnih plaća od kolovoza 2007.god. do kolovoza 2008. godine

Razdoblje u kojem je obavljena isplata

Prosječno mjesečno isplaćena plaća po radniku (kuna)

Bruto

Neto

VIII. 2007.

6.780

4.670

IX. 2007.

6.805

4.682

X. 2007.

6.636

4.579

XI. 2007.

6.818

4.693

XII. 2007.

7.266

4.971

I. 2008

6.945

4.753

II. 2008.

7.049

4.823

III. 2008

7.088

4.824

IV. 2008.

7.156

4.868

V. 2008

7.179

4.890

VI. 2008.

7.363

5.002

VII. 2008.

7.224

4.998

VIII. 2008.

7.280

5.044


Distribucija pravnih osoba po visini iznosa prosječno isplaćene plaće po radniku u  kolovozu 2008. godine


Ako se distribucija pravnih osoba prema visini isplaćene prosječne neto plaće po radniku u kolovozu 2008. godine promatra na razini pravne osobe, 62,4% pravnih osoba isplatilo je prosječnu plaću do 4.000 kuna, a broj radnika kod pravnih osoba s prosječnom neto plaćom po radniku do 4.000 kuna čini 31,5%. Prosječnu plaću od 4.000 do 6.000 kuna isplatilo je 25,7% pravnih osoba, a kod njih je zaposleno 40,1% radnika. Prosječnu neto plaću po radniku višu od 6.000 kuna isplatilo je 11,9% pravnih osoba s 28,4% radnika.

Najveća je koncentracija broja radnika (71,6%) kod pravnih osoba čiji se prosjeci neto plaća kreću do 6.000 kuna. U kolovozu 2008. godine najveći prosjek neto plaća isplaćen je u gradu Zagrebu 5.738 kune, a najniži u Bjelovarsko – bilogorskoj  županiji 3.864 kune.

Značajan dio primanja radnika čine i isplate naknada materijalnih prava vezanih uz radni odnos. Za naknade materijalnih prava radnika (dnevnice u zemlji, prijevoz radnika, terenski dodatak, nagrade, pomoći, poklon djeci, božićnice, itd.) u kolovozu 2008. godine isplaćeno je ukupno 257,9 milijuna kuna, od čega najviše za prijevoz na posao i s posla 55,4%, za terenski dodatak 10,1%, dnevnice u zemlji 7,7%, regres za godišnji odmor 7,3%, itd.

Detaljnije u Informaciji o isplatama plaća i naknada vezanih uz radni odnos u kolovozu 2008. godine. 

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite