English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
Koristi od primjene FINA e-Računa

Primjenom FINA e-računa možete svoje poslovanje učiniti efikasnijim te ostvariti sljedeće koristi: 

 • znatno smanjeni troškovi isporuke i obrade računa
 • trenutna dostava računa bez mogućnosti gubitka računa na putu do primatelja
 • automatska priprema naloga za plaćanje kupljenih roba i usluga zbog direktne povezanosti servisa s Internet bankarstvom banaka s kojima Fina ima ugovorenu suradnju
 • brža naplata
 • kontrola plaćanja
 • mogućnost povezivanja računovodstvenih sustava tvrtke sa sustavom e-Račun u smislu potpune automatizacije procesa fakturiranja
 • smanjenje troškova vezanih uz otklanjanje pogrešaka nastalih ručnim aktivnostima u procesu slanja i zaprimanja računa
 • mogućnost dodavanja priloga računima (narudžbe, ugovori, otpremnice, dopisi, reklamni materijali...)
 • olakšan pristup podacima za plaćanje primateljima računa
 • ugovaranje usluge samo s jednim pružateljem usluga, nema potrebe za bilateralnim ugovorima
 • mogućnost brzog pretraživanja izlaznih i ulaznih računa
 • sigurna e-Arhiva računa i priloga

Efikasnost poslovanja elektroničnom razmjenom računa najviše se manifestira u financijskim uštedama. Korištenje servisa dovodi do bolje raspodjele resursa, a time i veće produktivnosti.

Najčešće se uspoređuje samo trošak između klasičnog i elektroničkog slanja računa, međutim, obrada računa od trenutka njegova nastajanja do slanja te obrada primljenih računa uzrokuje puno više troškove, manipulativne i operativne.

Najveće je uštede moguće ostvariti ukoliko se proces slanja i primanja računa u potpunosti automatizira, a to znači da se računi razmjenjuju u strukturiranom obliku, odnosno obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu na strani primatelja.

Pojedinačne uštede mogu se mjeriti od nekoliko desetaka tisuća kuna do nekoliko milijuna kuna godišnje ovisno o količini računa koju šaljete i primate.

Ovdje možete pogledati okvirne kalkulacije i procjene ušteda korištenjem e-Računa prema mjesečnoj količini poslanih, primljenih i pohranjenih računa.*

Procjene na temelju 1000 računa
Procjene na temelju 10000 računa
Procjene na temelju 50000 računa

*Izračun je isključivo informativnog karaktera, a odluku o isplativosti donosite na temelju vama relevantnih informacija.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite