English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Kako bismo vam olakšali rješavanje dilema vezanih uz Registar godišnjih financijskih izvještaja pripremili smo nekoliko najčešćih tema i pitanja koji se vežu uz Registar, predaju dokumentacije, objavljivanje, ispunjavanje obrazaca i sl.

ISPUNJAVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pitanja i odgovori

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pitanja i odgovori

POGREŠKE PRI UČITAVANJU IZVJEŠTAJA U EXCEL-u (WEB RGFI)

Pitanja i odgovori

PREDAJA GFI-a ZA OBVEZNIKE ČIJA JE KALENDARSKA GODINA RAZLIČITA OD POSLOVNE

Pitanja i odgovori

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZETNIKA KOJI SU IMALI STATUSNE PROMJENE

Pitanja i odgovori

OBVEZNICI JAVNE OBJAVE

upitnik.gif

NAKNADNA PREDAJA I ISPRAVAK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

upitnik.gif

OBVEZA JAVNE OBJAVE GFI-a I DRUGE DOKUMENTACIJE (RGFI -javna objava)

Pitanja i odgovori

Vaša pitanja možete poslati na adresu jednog od četiri regionalna centra: Osijek (rgfi.os@fina.hr), Rijeka (rgfi.ri@fina.hr), Split (rgfi.st@fina.hr) ili Zagreb (rgfi.zg@fina.hr), ovisno o sjedištu obveznika.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite