English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
e-Arhiva

Fina osigurava pohranu svih elektroničkih računa i pratećih priloga koji su razmijenjeni kroz servis FINA e-Račun i čuva ih u izvornom elektroničkom obliku prema važećim zakonskim propisima, na vrijeme trajanja definirano propisima.

Fina će svim registriranim korisnicima osigurati besplatan uvid u tekuću arhivu poslanih i primljenih e-računa do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu.

Fina ne osigurava besplatnu tekuću e-Arhivu neregistriranim korisnicima koji su račune zaprimili putem adrese e-pošte.

Dugoročnu arhivu elektroničkih računa osigurava sam korisnik. Korisnik može temeljem ugovora posao arhiviranja prenijeti na Finu, a Fina će osigurati uvid i brzi dohvat arhive računa na način i pod uvjetima definiranim ugovorom.

Fina će registriranim korisnicima koji nisu s Finom ugovorili arhiviranje dugoročne arhive omogućiti uvid u dugoročnu arhivu na zahtjev.

Za detaljnije informacije vezane uz ugovaranje dugoročne elektroničke arhive obratite nam se na e-mail: e-racun@fina.hr.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite