English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
Registar korisnika e-Računa

Registar  korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata i pripadajućih poslovnih jedinica koje samostalno mogu primati i slati račune, a koji su registrirani na servis e-Račun.

Uvidom u Registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun odnosno može li poslovni subjekt kojem želite poslati e-račun takav račun i primiti.

Ulaz u registar

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite