English
header-Građani.gif
 
GRAĐANI
ISPLATA DIVIDENDE IZ FONDA HB

21. svibnja 2013. – Isplata dividende za 2012. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 27. svibnja 2013. godine, a obavljat će se isključivo putem Fininih poslovnica. Za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu ili vojnu iskaznicu s fotografijom i original potvrde o OIB-u vlasnika udjela, te preslike navedenih dokumenata. Važno je napomenuti da nikakvi drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2012. godinu iznosi 42.895.681,85 kuna, što po jednom udjelu u fondu iznosi 21,18 kuna.
 
S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 23. svibnja 2013. godine, pravo na isplatu dividende imat će oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i oni koji su zahtjev za prodaju udjela podnijeli 24. ožujka 2013. ili kasnije, odnosno oni članovi Fonda kojima je dan za isplatu udjela 23. svibnja 2013. ili kasnije.
 
Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo  članovi Fonda HB koji su:

• zahtjev za prodaju udjela podnijeli zaključno s 23. ožujkom 2013. ili ranije,
• prodali svoje udjele i ne raspolažu više niti jednim udjelom,
• prodali svoje udjele te im je datum isplate zaključno s 22. svibnja 2013. ili ranije.

Važno je naglasiti da je članovima Fonda HB koji su prodali svoje udjele, te su oni isplaćeni do ili 22. svibnja 2013., dividenda bila uključena u cijenu udjela, a što se vidi već 23. svibnja 2013. kada se cijena udjela onima koji imaju pravo na dividendu smanjuje za iznos dividende.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2012. godinu, na dane 23., 24. i 25. svibnja 2013., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onim koji eventualno do sada nisu podignuli iste, a na to su imali pravo. Oni će iste moći podignuti od 27. svibnja
2013., kada će ranije dividende i dividenda za 2012. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za prodaju udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za prodaju udjela bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu ili vojnu iskaznicu s fotografijom, predočiti i original potvrdu o OIB-u, te preslike navedenih dokumenata.

Više informacija potražite na www.erste-invest.hr.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite