English
header-Građani.jpg
 
GRAĐANI
ISPLATA DIVIDENDE IZ FONDA HB

Zagreb, 17. lipnja 2015. – Isplata dividende za 2014. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u utorak, 23. lipnja 2015. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2014. godinu iznosi 15.808.443,38 kuna, što po jednom udjelu iznosi 8,72 kune.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama Fine, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu i original potvrdu o OIB-u vlasnika udjela (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB). Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 19. lipnja 2015. godine, pravo na isplatu dividende imat će oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli 20. travnja 2015. ili kasnije, odnosno oni članovi Fonda kojima je dan za isplatu udjela 23. lipnja 2015. godine ili kasnije.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

- zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 19. travnja 2015. ili ranije,
- otkupili svoje udjele i ne raspolažu više niti jednim udjelom,
- otkupili svoje udjele te im je datum isplate zaključno s 18. lipnja 2015. ili ranije.

Važno je naglasiti da je članovima Fonda HB koji su otkupili svoje udjele, te su oni isplaćeni do ili 18. lipnja 2015., dividenda bila uključena u cijenu udjela, a što će se vidjeti već 19. lipnja 2015. kada će cijena udjela onima koji imaju pravo na dividendu biti smanjena za iznos dividende.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2014. godinu, na dane 18., 19. i 20. lipnja 2015., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 23. lipnja 2015., kada će ranije dividende i dividenda za 2014. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, predočiti i original potvrdu o OIB-u (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite