English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
Ispunjavanje zakonskih preduvjeta i sigurnost

Svaki obveznik koji račune razmjenjuje elektroničkim putem treba dokazati na koji način osigurava sukladnost s pravnom regulativom za razmjenu elektroničkih računa koja je propisana Člankom 161. Pravilnika o PDV-u i Člankom 80. Zakona o PDV-u.

Osnovi zahtjevi koje je potrebno osigurati su sljedeći:

  • suglasnost primatelja za primanje računa u elektroničkom obliku,
  • vjerodostojnost podrijetla,
  • cjelovitost sadržaja i
  • čitljivost računa.

Pismena suglasnost za razmjenu računa u elektroničkom obliku se u FINA e-Računu daje putem Pristupnice koja predstavlja registraciju na servis koji koristi veća grupa korisnika te se u ovom slučaju suglasnost odnosi na primanje računa od svih registriranih korisnika. Na ovaj način korisnik ne mora tražiti suglasnost od svakog pojedinog korisnika, već račune može ispostaviti svim registriranim korisnicima, a sam se postupak registracije obavlja samo jednom.

Suglasnost od neregistriranih primatelja računa kojima se računi šalju na adresu e-pošte korisnik pribavlja sam.

Vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja osigurava se upotrebom digitalnih certifikata od strane pošiljatelja računa.

Čitljivost računa je osigurana prezentacijom računa u PDF formatu na kojem se nalazi potpis pošiljatelja te potpis sustava u koji je ugrađen napredan vremenski žig. Isto je zagarantirano za cijelo vrijeme pohrane računa.

Ako se e-poslovanje provodi kontrolirano i ako se vodi računa o sigurnosti, takvo je poslovanje znatno sigurnije od klasičnog.

Uporaba digitalnih certifikata

Digitalnim certifikatom, putem kojeg se prijavljujete u sustav, postiže se najveći stupanj pouzdanja u autentičnost samog korisnika odnosno onoga koji zaista šalje i prima račun što znači da se nije moguće lažno predstaviti i pod lažnim imenom korisnika ili tvrtke poslati račun.

Svaki e-račun je elektronički potpisan od strane pošiljatelja računa, čime se nedvojbeno zaštitio integritet podataka u računu što znači da ako se sadržaj računa nakon potpisivanja promijeni (ako netko mijenja podatke) potpis se narušava i takav račun neće biti prihvatljiv u sustav.

Vrlo bitna komponenta sigurnog sustava FINA e-Račun je napredan vremenski žig.

Kada se e-račun pošalje u sustav, sustav provjerava sljedeće:

  • da li struktura e-računa odgovara zadanoj formi (ne ulazi u sam sadržaj računa),
  • da li osoba koja je račun potpisala ima na to prava,
  • je li digitalni certifikat važeći i
  • je li elektronički potpis ispravan i nenarušen.

Ako je sve u redu, svaki se račun prije isporuke primatelju ovjerava potpisom servisa e-Račun u koji je ugrađen napredan vremenski žig. Vremenski žig garantira točno vrijeme ulaska nekog računa u sustav i garantira da je prilikom ovjere račun prošao sve navedene kontrole.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite