English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
Dokumentacija

 

Dokumentacija za dobivanje Fina e-kartice
Dokumentacija za dobivanje aplikacijskog i poslužiteljskog certifikata
Pristupnica za registraciju tvrtke s poslovnim jedinicama za servis e-Račun
Application to Register a Company with Multiple Business Units for e-Invoice (Pristupnica za registraciju tvrtke s poslovnim jedinicama za servis e-Račun - na engl. jeziku)
Pristupnica za internetski servis e-Račun
e-Invoice Web Service Application (Pristupnica za internetski servis e-Račun - na engl. jeziku)
Opći uvjeti korištenja internetskog servisa e-Račun
General Terms and Conditions of Use of Finas e-Invoice Internet Service (Opći uvjeti korištenja internetskog servisa e-Račun - na engl. jeziku)
Punomoć za korištenje servisa e-Račun
Power of Attorney for e-Invoice (Punomoć  za korištenje servisa e-Račun - na engl. jeziku)
Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-Servisa Fine
Request for Cancellation of Power of Attorney for Fina e-Services (Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-Servisa Fine - na engl. jeziku)
Zahtjev za otkaz servisa e-Račun
Korisnička uputa za servis e-Račun
Tehnička dokumentacija za razmjenu računa datotekama v.1.2

Primjere popunjavanja pristupnica za registraciju možete pogledati ovdje.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite