English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 

Kako postati korisnik?

Popis dokumentacije potrebne za registraciju 

Prava korisnika (portalska aplikacija)

Servis e-Račun u ime i za račun drugoga poslovnog subjekta

Primjeri registracije na servis e-Račun   

Otkaz korištenja servisa e-Račun

 

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite