English
header.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI
POSLOVNI SUBJEKTI

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije. // više

Uskoro će biti dostupna i nova usluga "Fina info šasija" kojom će svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, moći dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima.

e-BLOKADE


Početkom listopada započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
HANFA SRPI

Od 01. siječnja 2012. godine obveznici dostave propisanih informacija u SRPI trebaju imati Finine digitalne certifikate te se Registrirati za korištenje aplikacije Web e-Potpis. // više
PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave.   // više

FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

FINA računovodstveni servis - Sigurne ruke

 

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU


Podsjećamo obveznike predaje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja da su do 30.  rujna 2014. godine dužni predati financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave.

Zakonom propisani rok primitka godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2013. godinu te druge dokumentacije za javnu objavu je prošao te obveznici više ne mogu podnijeti dokumentaciju putem aplikacije WEB RGFI već isključivo u Fininim poslovnim jedinicama uz plaćanje naknade za javnu objavu. // više

Zaključno s danom 20. kolovoza 2014. godine, javno su objavljeni  pojedinačni  godišnji financijski izvještaji za 94.204 poduzetnika  i konsolidirani financijski izvještaji za 91 poduzetnika. Svi obrađeni izvještaji i druga dokumentacija, neovisno o svrsi predaje (statističke i druge potrebe i/ili javna objava), dostupni su putem aplikacije WEB RGFI, e-poštom i u Fininim poslovnim jedinicama.

BON-1


Financijska agencija kreira bonitetne informacije na osnovi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja za 2013. g. u koju su od 11. srpnja o. g. uključeni i podaci iz za tu svrhu podnesenih tromjesečnih izvještaja poduzetnika za razdoblje I. – VI. 2014. g.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Poslovni subjekti koji u međuvremenu nisu podnijeli tromjesečni izvještaj poduzetnika TI-POD za I.- VI. 2014. godine, mogu ga predati do 30. rujna 2014. godine. Informacija BON-1 bit će naknadno ažurirana tj. narednoga dana od dana predaje tromjesečnog izvještaja poduzetnika.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS! // više 

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite