English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
USLUGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

e-NABAVA


Sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. godine, svi korisnici koji će uvez ponude i dalje potpisivati elektroničkim potpisom budući isti pravno zamjenjuje vlastoručni potpis na papiru, mogu u nastavku pronaći informacije vezane uz nabavu digitalnih certifikata i rješenja za potpisivanje. // više

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije.

Dostupna je i nova usluga "Fina info šasija" kojom svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, mogu dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. // više

Fina info šasija_210x270.jpg

e-BLOKADE


Od listopada 2013. godine započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14), Financijska agencija od 1. siječnja 2015. godine  provodi prodaju nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom i to u ovršnim postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2015. godine. Fina od 1. siječnja 2015. godine također vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. // više

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

TRANSPARENTNO.HR


Na servisu Transparentno.hr određeni podaci iz javnih registara mogu se pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u.

Podacima o tome posluje li neka tvrtka s dobiti ili gubitkom, koliko plaća svoje zaposlenike, je li u blokadi, koristi li koncesije i drugima, pristupa se putem Vingda, virtualne valute koju korisnik, između ostalih načina, može zaraditi davanjem točnih odgovora na pitanja koja se odnose na određeni promotivni sadržaj. // više
info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više
 

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 

Vrijeme je za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.
Učinite to već danas, brzo i jednostavno.

Podsjećamo sve obveznike da je 30. travnja 2018. godine rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2017. godinu. Najjednostavniji i najbrži način predaje dokumentacije je internetom, uz korištenje Fininih digitalnih certifikata.

Osim godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, do 30. lipnja 2018. godine obveznici su dužni predati i financijski izvještaj te drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave. Kako bismo pojednostavili postupak, posebno ističemo da je obje spomenute obveze moguće ispuniti istodobno do 30. travnja 2018. godine, predajom izvještaja za statističke i druge potrebe te za javnu objavu (svrha predaje 3).

Ukoliko obveznik obje obveze ne ispuni istodobno, dužan je, još jednom, u propisanim rokovima, dostaviti i godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave.

Poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora izvještaje predaju na propisanim obrascima koje u Excel formatu mogu preuzeti ovdje, a odgovori na najčešća pitanja mogu se pronaći u posebnoj rubrici Najčešća pitanja i odgovori. Više informacija obveznici predaje mogu dobiti putem e-pošte, slanjem poruke na jednu od adresa regionalnih centara (Osijek, Rijeka, Split ili Zagreb): rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr, rgfi.st@fina.hr ili rgfi.zg@fina.hr, ovisno o sjedištu obveznika.

Preuzimanje obrazaca

Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj za statističke i dr. potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Financijska agencija ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave. // više

JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave. // više

FINA InfoBlokade

Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA InfoBlokade slanjem SMS poruku na broj 818058. // više

smsBlokade_210x270.jpg

BON-1


Od 12. listopada  2017. godine, u informaciju o bonitetu BON-1, uz podatke poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, uključeni su i podaci iz tromjesečnih izvještaja poduzetnika za razdoblje I.-IX. 2017.

Ažuriranje informacije o bonitetu BON-1 podacima iz tromjesečnog izvještaja TI-POD obavlja se tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija BON-1 može se preuzeti sljedeći dan.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2017. godinu, raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS!

Za poslovne subjekte koji nisu podnijeli GFI za 2017. godinu, BONPLUS se izrađuje na osnovi podataka iz GFI-a za 2016. godinu, sve do roka za predaju GFI-a za 2017. godinu (30. travnja 2018. godine). // više 

Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite