English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
USLUGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

e-NABAVA


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokrenut je modul elektroničke javne nabave (e-nabava).

e-Nabava se provodi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. U postupcima e-dostave primjenjuje se napredni elektronički potpis. Da bi se dokumentacija mogla potpisati naprednim elektroničkim potpisom potrebno je imati Finine digitalne certifikate koji se izdaju na kripto uređaju i aplikativno rješenje koje omogućuje implementaciju potpisa na dokument.

Sve informacije vezane za izdavanje digitalnih certifikata i opis aplikacije Web e-potpis možete pronaći na ovim stranicama. // više

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije.

Dostupna je i nova usluga "Fina info šasija" kojom svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, mogu dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. // više

Fina info šasija_210x270.jpg

e-BLOKADE


Od listopada 2013. godine započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14), Financijska agencija od 1. siječnja 2015. godine  provodi prodaju nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom i to u ovršnim postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2015. godine. Fina od 1. siječnja 2015. godine također vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. // više
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave. // više

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U SVRHU JAVNE OBJAVE ZA 2015. GODINU


Završena je kampanja primitka godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe (zaprimljeno je i obrađeno 106.569 godišnja financijska izvještaja za navedenu svrhu), a u tijeku je kampanja primitka i obrade godišnjih financijskih izvještaja i druge propisane dokumentaciju za 2015. godinu, u svrhu javne objave.

Zaključno sa 3. svibnja 2016. godine, zaprimljeno je 55.364 GFI-a za javnu objavu za 2015. godinu, koji su javno objavljeni (RGFI - javna objava). Svi obrađeni izvještaji i druga dokumentacija, neovisno o svrsi predaje (statističke i dr. potrebe i/ili javna objava), dostupni su putem aplikacije WEB RGFI, e-poštom i u Fininim jedinicama. // više

FINA InfoBlokade

Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA InfoBlokade slanjem SMS poruku na broj 818058. // više

smsBlokade_210x270.jpg

BON-1


Od 2. svibnja 2016. godine, u informaciju o bonitetu BON-1 uključeni su podaci poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu i tromjesečnih izvještaja za razdoblje I.-III. 2016.

Ažuriranje informacije o bonitetu BON-1 podacima iz tromjesečnog izvještaja TI-POD obavlja se tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija BON-1 može se preuzeti sljedeći dan.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

TRANSPARENTNO.HR


Na servisu Transparentno.hr određeni podaci iz javnih registara mogu se pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u.

Podacima o tome posluje li neka tvrtka s dobiti ili gubitkom, koliko plaća svoje zaposlenike, je li u blokadi, koristi li koncesije i drugima, pristupa se putem Vingda, virtualne valute koju korisnik, između ostalih načina, može zaraditi davanjem točnih odgovora na pitanja koja se odnose na određeni promotivni sadržaj. // više
BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS! // više 

PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite