English
header.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI
POSLOVNI SUBJEKTI

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije. // više

e-BLOKADE


Početkom listopada započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
HANFA SRPI

Od 01. siječnja 2012. godine obveznici dostave propisanih informacija u SRPI trebaju imati Finine digitalne certifikate te se Registrirati za korištenje aplikacije Web e-Potpis. // više
PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave.   // više

FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

FINA računovodstveni servis - Sigurne ruke

 

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU


Podsjećamo obveznike da su do 30. lipnja 2014. g. dužni predati financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju radi javne objave.

U tijeku je kapanja primitka godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2013. godinu te druge dokumentacije za javnu objavu. Zaključno sa danom 16. svibnja 2014. godine zaprimljeno je 51.423 GFI-a za javnu  objavu, a javno je objavljeno njih 48.491. Svi obrađeni izvještaji i druga dokumentacija, neovisno o svrsi predaje (statističke i druge potrebe i/ili javna objava), dostupni su putem aplikacije WEB RGFI, e-poštom i u Fininim poslovnim jedinicama. // više

BON-1


Financijska agencija kreira bonitetne informacije na osnovi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja za 2013. g. u koju su od 11. srpnja o. g. uključeni i podaci iz za tu svrhu podnesenih tromjesečnih izvještaja poduzetnika za razdoblje I. – VI. 2014. g.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Poslovni subjekti koji u međuvremenu nisu podnijeli tromjesečni izvještaj poduzetnika TI-POD za I.- VI. 2014. godine, mogu ga predati do 30. rujna 2014. godine. Informacija BON-1 bit će naknadno ažurirana tj. narednoga dana od dana predaje tromjesečnog izvještaja poduzetnika.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS! // više 

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite