English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI
USLUGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije.

Dostupna je i nova usluga "Fina info šasija" kojom svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, mogu dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. // više

Fina info šasija_210x270.jpg

e-BLOKADE


Početkom listopada započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
HANFA SRPI

Od 01. siječnja 2012. godine obveznici dostave propisanih informacija u SRPI trebaju imati Finine digitalne certifikate te se Registrirati za korištenje aplikacije Web e-Potpis. // više
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave.   // više

FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

FINA računovodstveni servis - Sigurne ruke

 
FINA InfoBlokade

Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA InfoBlokade slanjem SMS poruku na broj 818058. // više

smsBlokade_210x270.jpg

PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU


Obveznici koji propisanu dokumentaciju nisu podnijeli u zakonom propisanom roku, ne mogu je podnijeti putem aplikacije WEB RGFI već isključivo u Fininim poslovnim jedinicama, uz plaćanje naknade za javnu objavu. Prema članku 32. Zakona o računovodstvu (NN, 109/07, 54/13) poduzetniku koji nije dostavio godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za potrebe javne objave propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi poduzetnika u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. // više

Zaključno s danom 31. prosinca 2014. godine, javno su objavljeni  pojedinačni  godišnji financijski izvještaji za 97.470 poduzetnika i konsolidirani financijski izvještaji za 568 poduzetnika na RGFI – javna objava. Svi obrađeni izvještaji i druga dokumentacija, neovisno o svrsi predaje (statističke i druge potrebe i/ili javna objava), dostupni su putem aplikacije WEB RGFI, e-poštom i u Fininim poslovnim jedinicama. // više

BON-1


Od 13. listopada 2014. godine, u informaciju o bonitetu BON-1 uključeni su podaci poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu i tromjesečnih izvještaja za razdoblje I.-IX. 2014.

Ažuriranje informacije o bonitetu BON-1 podacima iz tromjesečnog izvještaja TI-POD obavlja se tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija BON-1 može se preuzeti sljedeći dan.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS! // više 

PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite