English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
LOKACIJE FINA RAČUNOVODSTVENIH SERVISA

Poslovnica              

Kontakt osoba      

e-mail adresa                   

Tel /Fax                    

Bjelovar

F. Supila 4

Ivica Prekratić

ivica.prekratic@fina.hr

Ljiljana Sičaja

ljiljana.sicaja@fina.hr

Tel: 043/ 666-232

Fax: 043/ 666-209

Tel: 043/ 666-260

Fax: 043/ 666-238

Čakovec

O. Keršovanija 7

Milivoj Košak

milivoj.kosak@fina.hr

Gordana Fišter

gordana.fister@fina.hr

Tel: 040/ 371-001; 371-002

Fax: 040/371-064

Tel: 040/371-027

Fax: 040/371-067

Dubrovnik

Vukovarska 2

Ivica Martić

ivica.martic@fina.hr

Diana Ćorak

diana.corak@fina.hr

Tel: 020/ 431-305

Fax: 020/ 431-385 

Tel: 020/ 431-315

Fax: 020/ 431-384

Gospić

Kaniška 4

Ana Tirić

ana.tiric@fina.hr

Matilda Kruljac

matilda.kruljac@fina.hr

Tel: 053/ 561-540

Fax: 053/ 561-575

Tel: 053/ 561-550

Fax: 053/ 561-552

Karlovac

Pavla Vitezovića 1

Goran Grlić

goran.grlic@fina.hr

Vesna Guštin

vesna.gustin@fina.hr

Tel: 047/ 627-100

Fax: 047/ 615-229

Tel: 047/ 627-175

Fax: 047/ 627-134

Koprivnica

Opatička 1

Duje Ercegović

duje.ercegovic@fina.hr

Snježana Kuhar

snjezana.kuhar@fina.hr

Tel: 048/ 656-224

Fax: 048/ 656-260

Tel: 048/ 656-256

Fax: 048/ 656-260

Kutina

Hrvatskih branitelja 4

Sandra Pastuović

sandra.pastuovic@fina.hr

Milena Cah

milena.cah@fina.hr

Tel: 044/ 569-610; 569-638

Fax: 044/ 683-071

Tel: 044/ 569-664 

Fax: 044/ 683-071

Našice

J. J. Strosmayera 3

Katarina Stojčević

katarina.stojcevic@fina.hr

Tel: 031/ 228-832

Fax: 031/ 614-658

Tel: 031/ 228-828

Fax: 031/ 228-880

Osijek

L. Jägera 1

Boris Lauc

boris.lauc@fina.hr

Marina Proklin

marina.proklin@fina.hr

Tel: 031/ 222-246

Fax: 031/ 211-349   

Tel: 031/ 222-135

Fax: 031/ 211-349        

Požega

Trg Sv. Trojstva 19

Mitar Obradović

mitar.obradovic@fina.hr

Nada Razumović

nada.razumovic@fina.hr

Tel: 034/ 290-901

Fax: 034/ 272-202

Tel: 034/ 290-921

Fax: 034/ 290-995

Pula

Giardini 5

Aleksandra Pauletić

aleksandra.pauletic@fina.hr

Jasmina Grbac

jasmina.grbac@fina.hr

Tel: 052/ 526-112;

Fax: 052/ 526-128

Tel: 052/ 526-154,

Fax: 052/ 526-169

Rijeka

F. Kurelca 3

Nevio Prtenjača

nevio.prtenjaca@fina.hr

Martina Vižitin

martina.vizitin@fina.hr

Tel: 051/ 206-545

Fax: 051/ 206-576

Tel: 051/ 206-807

Fax: 051/ 206-570

Sisak

I. K. Sakcinskog 1

Dalibor Andres

dalibor.andres@fina.hr

Mladen Nježić

mladen.njezic@fina.hr

Tel: 044/ 568-199

Fax: 044/ 523-373

Tel: 044/ 568-153

Fax: 044/ 523-373

Slavonski Brod

Petra Krešimira IV. br. 20

Slavko Strizić

slavko.strizic@fina.hr

Jadranka Radišić

jadranka.radisic@fina.hr

Tel: 035/ 212-001

Fax: 035/ 441-714

Tel: 035/ 212-007

Fax: 035/ 441-714

Split

Mažuranićevo šetalište 24b

Tomislav Brekalo

tomislav.brekalo@fina.hr

Marija Andabaka

marija.andabaka@fina.hr

Tel: 021/ 303-664

Fax: 021/ 303-996

Tel: 021/ 303-987

Fax: 021/ 303-882

Šibenik

Perivoj Luje Maruna 1

Vanja Ninić

vanja.ninic@fina.hr

Emilija Chiabov

emilija.chiabov@fina.hr

Tel: 022/ 209-206

Fax: 022/ 337-137

Tel: 022/ 209-227

Fax: 022/ 218-957

Varaždin

Augusta Cesarca 2

Anamarija Režek

anamarija.rezek@fina.hr

Karolina Novačko

karolina.novacko@fina.hr

Tel: 042/ 391-200; 391-204

Fax: 042/ 311-109

Tel: 042/ 391-321

Fax: 042/ 391-109

Vinkovci

Trg dr. Franje Tuđmana 2

Danica Rimac

danica.rimac@fina.hr

Snježana Hob

snjezana.hob@fina.hr

Tel: 032/ 343-100

Fax: 032/ 343-130

Tel: 032/ 343-115

Fax: 032/ 343-190

Vukovar

Olajnica 19

Slavica Jelinić

slavica.jelinic@fina.hr

Marica Mijatović

marica.mijatovic@fina.hr

Tel: 032/ 455-307

Fax: 032/ 441-815

Tel: 032/ 455-349

Fax: 032/ 441-815

Zabok

Matije Gupca 46

Damir Tušek

damir.tusek@fina.hr

Vlatka Sever-Mak

vlatka.sever@fina.hr

Tel: 049/ 226-163

Fax: 049/ 226-155

Zadar

Ivana Danila 4

Josip Klišmanić

josip.klismanic@fina.hr

Sandra Dundović

sandra.dundovic@fina.hr

Tel: 023/ 353-001

Fax: 023/ 353-100

Tel: 023/ 353-084

Fax  023/ 353-088

Zagreb 

Ul. grada Vukovara 70

Nevenka Brkić

nevenka.brkic@fina.hr

Đurđica Mavrek

durdica.mavrek@fina.hr

Tel: 01/ 6127-325

Fax: 01/ 6127-541

Tel: 01/ 6127-186

Fax: 01/ 6127-225

 

 
 
Pretraživanje
 
ulaz u aplikaciju Smart i super
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite