English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - OBAVEZNA PRIMJENA IBAN KONSTRUKCIJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA PRIMATELJA OD 1. LIPNJA 2014. GODINE

Obavještavamo Vas da je sukladno odredbama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN br, 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011. i 56/2012., 18/2013., 23/2013. i 10/2014.) propisanim od strane Hrvatske narodne banke, od 1. lipnja 2014. godine za izvršavanje svih nacionalnih platnih transakcija obvezno koristiti IBAN konstrukciju transakcijskih računa platitelja i primatelja plaćanja, a sve s ciljem usklađenja poslovanja sa smjernicama Europske unije.

Fina će od 1. lipnja 2014. godine izvršenje svih plaćanja provoditi isključivo u IBAN formatu računa platitelja i primatelja plaćanja te stoga preporučujemo da s korištenjem IBAN konstrukcije transakcijskog računa primatelja započnete što prije, a najkasnije do 1. lipnja 2014. godine, kako bi se izbjeglo odbijanje primitka naloga za plaćanja s BBAN konstrukcijom transakcijskog računa primatelja za daljnje izvršenje.

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - KORIŠTENJE IBAN RAČUNA PLATITELJA OD 1.6.2013. GODINE

Podsjećamo Vas da će od 1.6.2013. godine u primjeni biti isključivo IBAN konstrukcija transakcijskog računa platitelja kod izvršavanja platnih transkacija.

Od 1.6.2013. godine u jedinicama Fine zaprimat će se, odnosno kroz servis e-plaćanja učitavati, nalozi za plaćanje, isključivo u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u stranoj valuti i međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti  (novi format Zbrojnog naloga).

Novi format Zbrojnog naloga dostupan je ovdje.

 
 

PROMJENE U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU

U tijeku je usklađivanje zakonske regulative RH sa zakonodavstvom Europske unije pa se sukladno tome uvode i promjene u domaćem platnom prometu.
 
Od 04. lipnja 2012. godine:

 • uvodi se korištenje IBAN konstrukcije računa i za izvršenje nacionalnih platnih transakcija. Za klijente koji se vode u Fini, odnosno za klijente sljedećih banaka:

  - Veneto banka d.d.
  - Samoborska banka d.d.
  - KentBank d.d.

  podatak o IBAN konstrukciji računa dostupan je na izvatku o promjenama i stanju na računu. Od 01. lipnja 2013. godine IBAN konstrukcija računa postaje obavezna u nacionalnom platnom prometu. Stoga je, najkasnije do 01. lipnja 2013. godine, potrebno prilagoditi upotrebu IBAN-a za obavljanje platnih transakcija u sustavu klijenta,
 • usporedno sa sadašnjim HUB 1 i HUB 1-1 obrascima u upotrebu se uvode IBAN obrasci HUB 3/HUB 3A (napomena: na HUB 1 i HUB 1-1 obrascima moguće je popuniti samo konstrukciju računa na 17 mjesta VBDI banke-partija računa, dok je na HUB 3 i HUB 3A obrascu moguće popuniti konstrukciju računa i na 17 mjesta - VBDI banke-partija računa ili IBAN konstrukciju računa na 21 mjesto),
 • na obrascima HUB 1, HUB 1-1 ne popunjava se više podatak "šifra opisa plaćanja" (vezna oznaka),
 • na obrascima HUB 3 i HUB 3A uvodi se podatak "šifra namjene" koji označava četveroslovnu oznaku transkacije prema ISO 20022 standardu. Šifra namjene nije obavezan podatak na nalogu za plaćanje, a sadržaj šifre namjene nema utjecaja na podatak "opis plaćanja",
 • uvodi se novi format datoteke za plaćanja (zbrojni nalog za plaćanja),
 • uvodi se novi format datoteke za izvadak po transakcijskom računu (napomena: ukoliko klijent preuzima datoteku izvadaka po transakcijskom računu u Fini, u labeli se sljedeća polja popunjavaju na način:

  - IZ900DVBDIPOS - VBDI – pošiljatelja (banke) - popunjava se 7777779
  - IZ900NAZBAN - naziv banke - popunjava se Financijska agencija 
  - IZ9000OIBBNK - OIB banke - popunjava se OIB Fine

  Od 04. lipnja 2012. godine, Izvadak o promjenama i stanju na računu koji se preuzima u elektronskom obliku ili putem nekih od servisa Fine, preuzima se isključivo u novom Formatu.

Format datoteke za plaćanja
Format izvatka na elektronskom mediju za klijente

Podaci o HUB 3 i HUB 3A obrascu kao i šiframa namjene mogu se preuzeti na stranicama Hrvatske udruge banaka www.hub.hr.

 
 
PRIMITAK I NAPLATA MJENICA

U Fini se od 1. siječnja 2011. godine obavljaju poslovi primitka i naplate mjenica izdanih na teret računa klijenata koji se vode ili opslužuju u Fini  za sljedeće banke:

- Tesla štedna banka d.d. *
- KentBank d.d.
- Kreditna banka Zagreb d.d.*
- Podravska banka d.d.*
- Samoborska banka d.d.
- Štedbanka d.d.
- Veneto banka d.d.

* Mjenice izdane na teret računa klijenata koje se opslužuju u Fini mogu se podnijeti i u banku na izvršenje.

Mjenice izdane na teret računa klijenata gore navedenih banaka, a koji se ne vode ili ne opslužuju u Fini, kao i mjenice izdavatelja čiji se računi vode u ostalim bankama potrebno je podnijeti u banku na izvršenje.

Mjenice koje se podnose na naplatu u Zagrebu, potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Financijska agencija
Regionalni centar Zagreb / Odjel za korisnike / Odsjek za obračun osnova za plaćanje
Šoštarićeva 2
10 000 Zagreb

 
 

PLATNI PROMET U IME I ZA RAČUN BANAKA

Fina u ime i za račun banaka obavlja poslove platnog prometa za klijente banaka. Ovisno o ugovorenome modelu suradnje, za klijente banaka obavljaju se sljedeći poslovi platnog prometa:

poslovi registra računa, poslovi posredovanja u registru računa, primitak i provjera ispravnosti naloga za plaćanje, obuhvat i obrada podataka iz naloga za plaćanje, obavljanje uplata i isplata gotovog novca, knjiženje platnih transakcija na računima, slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja, izvješćivanje klijenata te pohrana i čuvanje dokumentacije s podacima o platnom prometu.

Tehnološki modeli obavljanja poslova platnog prometa obuhvaćaju 3 modela:

MODEL I – puni model u ime i za račun banke
Banka povjerava Fini vođenje računa svojih klijenata i obavljanje svih poslova platnog prometa po tim računima. Otvaranje računa može obavljati sama banka, ili Fina u ime i za račun banke. Obavljaju se svi poslovi platnog prometa: primitak i kontrola ispravnosti naloga, obuhvat, povlačenje naloga na zahtjev klijenta, formiranje i slanje u NKS u ime banke, evidentiranje po računima klijenata, evidentiranje na obračunskim računima banke, izvješćivanje klijenata banke i banke, rješavanje reklamacija i arhiviranje svih podataka iz obrade naloga platnog prometa.
 
MODEL II – puni model s implementacijom servisa Fine u poslovnu mrežu banke
Podrazumijeva obavljanje svih poslova kao i  model I te implementiranje servisa Fine u poslovnu mrežu banke. Banka opslužuje dio svojih klijenata korištenjem servisa Fine u poslovnom prostoru banke. Servisi koji se implementiraju: otvaranje računa, obuhvat i kontrola podataka s naloga platnog prometa i izvješćivanje.
 
MODEL III – model odabranih usluga platnog prometa za klijente banke
Račune klijenata vodi sama banka u svom sustavu. Fina može posredovati u otvaranju računa između banke i klijenta banke. Banka prepušta klijentu odabir mjesta opsluživanja gdje želi obavljati svoja plaćanja (u Fini ili u banci). Ako se klijent banke opslužuje u Fini, u Fini se obavlja sljedeće: prijem, kontrola i obuhvat podataka s naloga za plaćanje, slanje podataka s naloga na izvršenje u banku putem MQ Series komunikacije u realnom vremenu (Model IIIa) odnosno u obliku datoteke u presjecima (Model IIIb), prijem odgovora od banke, povlačenje naloga na zahtjev klijenta, usklađivanje razmjene s bankom, izvješćivanje klijenata banke temeljem podataka iz banke, rješavanje reklamacija u suradnji s bankom i arhiviranje naloga te zahtjeva za povlačenje. 

Popis banaka po tehnološkim modelima 
 
Više o: 
Primitku naloga za plaćanje
Izvješćivanju banaka i klijenata banaka

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite