English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA KORISNIKE - NOVI EKRAN U APLIKACIJI E-PLAĆANJA

Obavještavamo korisnike da je u aplikaciji e-plaćanja dodan novi ekran Datoteke poslane servisom.

Navedeni ekran podržavat će posebnu funkcionalnost učitavanja datoteka pain.001 direktno iz sustava korisnika u aplikaciju e-plaćanja za određene korisnike.

 
 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE - NOVA VERZIJA POTPISNOG MODULA

Obavještavamo korisnike da će od 23. veljače 2017. godine u produkciji biti nova verzija Potpisnog modula, odnosno nova verzija Programske podrške za korištenje naprednog elektroničkog potpisa.

Kako bi od navedenog datuma mogli nesmetano potpisivati naloge za plaćanje inicirane putem servisa e-plaćanje, potrebno je od 23. veljače 2017. godine preuzeti novu verziju Potpisnog modula.

Preuzimanje nadogradnje potpisnog modula biti će omogućeno isključivo kroz aplikaciju, odnosno od 23. veljače 2017. godine u aplikaciji ćete moći vidjeti skočni prozor kako je prikazano na slici.

Slika.jpg

Nakon preuzimanja potrebno je otpakirati zip datoteku te pokrenuti FinaPKIx86.exe datoteku i instalirati datoteku na računalo.

Detaljnije informacije dostupne su u Korisničkoj uputi za servis e-Plaćanje, koju možete preuzeti ovdje.

Ujedno napominjemo da je za ažuriranje verzije Potpisnog modula potrebno imati administratorska prava na računalu.

 
 

KORISNIČKA UPUTA ZA E-PLAĆANJE ZA KLIJENTE PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.

Obavještavamo korisnike da je u aplikaciji e-plaćanja omogućen tisak naloga iz poruke pain.001 kao i mogućnost spremanja na računalo u pdf formatu.

Ažuriranu Korisničku uputu možete preuzeti ovdje.

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - SPECIFIČNOSTI KOD PODNOŠENJA/INICIRANJA PORUKE PAIN.001 U FINI

Obavještavamo Vas o specifičnostima o kojima je potrebno voditi računa prilikom implementacije poruke pain.001.001.03 u Vaš poslovni sustav, a za poruke koje će se inicirati kroz servis e-plaćanja Fine ili podnositi na šalteru jedinice Fine.

Specifičnosti kod podnošenja/iniciranja poruke pain.001 u Fini
 
 
OBAVIJEST - UREDBA O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA

Obavještavamo Vas da je Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima i Pravilnikom o porezu na dohodak propisano popunjavanje naloga za isplatu plaće.

Na nalogu za isplatu plaće polje "Model" i "Poziv na broj platitelja" se popunjava na slijedeći način:

HR67 OIB-GG001 do GG365/366-X

gdje je:

HR67

broj modela

OIB

OIB obveznika plaćanja javnih davanja

GG001 do GG365/366

Oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje,
ili
godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. godine.

X

Podatak o plaći:
0 – isplata plaće
1 – isplata prvog dijela plaće
2 – isplata drugog dijela plaće
3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 –  isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno
8 - isplata primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema kojemu se utvrđuje obveza doprinosa
9 – isplata naknade plaće od strane poslodavca
10 – isplata mirovine
11 – isplata dohotka od osiguranja
12 – isplata dohotka od kapitala
13 – isplata dohotka od posebne vrste imovine
14 – isplata dohotka od imovinskih prava
15 – isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa


Nalozi za isplatu plaće zadani putem servisa e-plaćanja Fine bit će odbijeni ukoliko je poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ujedno i klijent slijedećih banaka:
  • KentBank d.d. (4124003)
  • Samoborska banka d.d. (2403009)
  • Veneto banka d.d. (2381009).
Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose - klijent navedenih banaka naloge za isplatu plaće može podnijeti na šalteru jedinice Fine.
 
 
VAŽNOST PRIDRŽAVANJA SIGURNOSNIH PRAVILA PRILIKOM KORIŠTENJA DIGITALNIH CERTIFIKATA ZA PRISTUP SERVISU E-PLAĆANJA

S obzirom da se za pristup servisu e-plaćanja koriste Finini digitalni certifikati koji su izdani na kripto uređajima, Fina upozorava korisnike o važnosti pridržavanja sigurnosnih pravila prilikom korištenja digitalnih certifikata.
Pridržavanjem sigurnosnih pravila uporabe certifikata na kripto uređajima omogućuje se sigurno korištenje servisa e-plaćanja.
Naime, kripto uređaj s certifikatima kojeg korisnik koristi prilikom pristupa servisu e-plaćanja, osigurava zaštitu korisničkih privatnih ključeva koji se nalaze u sigurnosnom čipu uređaja. Privatni ključevi se nikad ne mogu naći izvan sigurnosnog čipa (generirani su u samom čipu i ne mogu se s njega pročitati), što uvelike povećava razinu sigurnosti korištenja tog uređaja s certifikatima. Međutim, ukoliko se korisnik ne pridržava sigurnosnih pravila, zlouporaba digitalnih certifikata je moguća.
Kako ne bi došlo do zlouporabe digitalnih certifikata, molimo korisnike da se pridržavaju sljedećih sigurnosnih pravila:

  • nakon korištenja servisa e-plaćanja izvaditi kripto uređaj iz računala ili čitača kartica, 
  • kripto uređaj uvijek spremati na sigurno mjesto,
  • PIN nikada ne spremati zajedno s uređajem te da ga ne odavati drugim osobama.

U slučaju sumnje na zlouporabu digitalnih certifikata, isto je potrebno prijaviti Fini, kako bi se poduzele mjere za opoziv certifikata.

 
 
OBAVIJEST - PROMJENA FORMATA ZA DOSTAVU IZVADAKA

Vezano za uvođenje određenih promjena u domaćem platnom prometu te korištenje IBAN konstrukcije računa za izvršenje nacionalnih platnih transakcija od 04. lipnja 2012. godine, izvješćujemo Vas da će se izvadak o promjenama i stanju na računu koji se preuzima u elektronskom obliku (txt i xml) putem e-plaćanja Fine, od navedenog datuma preuzimati isključivo u novom Formatu.

Format za dostavu izvadaka klijentima na elektronskom mediju (txt)

 
 
OBAVIJEST - ZAPRIMANJE NALOGA ZA PLAĆANJE ZA IZVRŠENJE ISTOG RADNOG DANA


Od utorka, 28. prosinca 2010. godine nalozi za plaćanje za izvršenje istog radnog dana zaprimljeni putem Fininog servisa e-plaćanja zaprimaju se do 14:45 sati (prije su se nalozi zaprimali do 13:45 sati).

Za sva dodatna pitanja i informacije slobodno kontaktirajte Finin Centar za odnose s korisnicima na besplatni telefon 0800-0080 ili e-mailom na: info@fina.hr.

Pristup web aplikaciji e-plaćanje

 
 
SERVIS e-PLAĆANJA

Finin servis e-plaćanja omogućava jednostavno izvršenje platnih transakcija u kunama - 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, s bilo kojeg mjesta – udovoljavajući pritom najvišim zahtjevima sigurnosti, zaštite, tajnosti, točnosti i neporecivosti podataka.
 
Korištenjem servisa e-plaćanja imate mogućnost iz svog doma ili ureda kroz jednostavnu i korisnicima prilagođenu aplikaciju obavljati kunska plaćanja na teret svojih transakcijskih računa.
 
Servis e-plaćanja omogućava obavljanje kunskih plaćanja na teret više transakcijskih računa otvorenih u različitim bankama korištenjem jednog uređaja - FINA e-kartice ili USB tokena.

 

Uz to, FINA e-kartica/USB token vam pruža dodatne mogućnosti kao što je predaja godišnjih financijskih izvještaja, Web Bon, e-Regos, e-PDV i sl.

Korisnikom servisa e-plaćanja mogu postati poslovni subjekti koji imaju otvoren transakcijski račun u banci s kojom Fina ima ugovoren servis e–plaćanja i koji zadovoljavaju tehničke preduvjete za korištenje.

 

Ukoliko zadovoljavate prethodno navedene uvjete, da biste postali korisnikom Fininog servisa e-plaćanja trebate ispuniti Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i na istoj ispuniti tražene podatke za servis e-plaćanja te podnijeti dokumentaciju za dobivanje digitalnih certifikata na FINA e-kartici ili USB tokenu*.

 

*Ukoliko već posjedujete digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu, dovoljno je ispuniti samo pristupnicu.
 
Sve potrebne ispunjene obrasce donesite u najbližu Fininu poslovnicu.


NAPOMENA: Kod otvaranja Procedure potpisa otvara se obavijest o instalaciji komponente za potpisivanje (ActiveX kontrole). Obavijest o instalaciji modula za potpisivanje pojavit će se samo pri prvome korištenju Fininog servisa e-plaćanja ili pri stavljanju nove verzije. Za računalo su potrebna administratorska prava da bi instalacija uspjela. Da bi instalacija uspjela, potrebno je također instalirati RDC CA certifikat, koji se nalazi na instalacijskom CD-u.

 

 

Obavijest o instalaciji - kliknite za uvećanje:  e-plaćanje - obavijest o instalaciji (kliknite za uvećanje)

 
 
DOKUMENTACIJA

Dokumenti
Dokumentacija za pristup e-servisima Fine >>
Korisnička uputa - Servis e-plaćanja - 2.12.2016.

Korisnička uputa - Servis e-plaćanja za klijente Privredne banke Zagreb d.d. - 2.9.2016.

 
 
CIJENE

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 50,00 kn mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 50,00 kn mjesečne naknade, ovisno o odabiru korisnika, uračunato je sljedeće: izdavanje dva poslovna digitalna certifikata, registracija poslovnog subjekta, čitač smart kartice, predaja i potpisivanje R-Sm obrasca, elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis), registracija i pristup servisu RGFI, pristup servisu e-plaćanja i primanje elektroničkih računa. 


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Predaja ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi putem servisa e-Dražba u ime druge osobe plaća se po primljenom ovlaštenju.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema Cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

 

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu

Izdavanje dva digitalna certifikata*

390,00 kn / godišnje

Registracija poslovnog subjekta**

80,00 kn / jednokratno

Čitač

90,00 kn / jednokratno

 

* Certifikati se izdaju na dvije godine, a naknada se plaća godišnje.

** Iznos koji se plaća jednokratno na nivou cijelog poslovnog subjekta, a ne za svakog korisnika iz te tvrtke posebno.

Cjelokupan cjenik za obavljanje usluga certificiranja možete vidjeti ovdje.

KORIŠTENJE E-SERVISA U IME DRUGOG POSLOVNOG SUBJEKTA

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje/punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Obrazac punomoći nalazi se na ovim stranicama.

 

Iznimno, ako je ista osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije ime se koristi servis i poslovnog subjekta koji je imatelj Fina e-kartice/USB tokena pomoću kojeg se pristupa servisu, tada se  umjesto punomoći predaje izjava osobe ovlaštene za zastupanje poslovnih subjekata da će upotrebom Fina e-kartice/USB tokena jednog poslovnog subjekta koristiti servis u ime i za račun drugog poslovnog subjekta. Obrazac izjave nalazi se na ovim stranicama.

 

Za svako se dodatno ovlaštenje/izjavu jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećoj skali:
 

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja*

do 10 ovlaštenja          

12,00 kn / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja   

10,00 kn / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja   

7,00 kn / ovlaštenje

51 do 100  ovlaštenja 

5,00 kn / ovlaštenje

101 i više ovlaštenja 

2,50 kn / ovlaštenje

 

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn, što ukupno iznosi 245,00 kn.

KORIŠTENJE SERVISA E-DRAŽBA U IME DRUGE OSOBE

Korisnik servisa e-Dražba može dobiti ovlaštenje neke druge osobe/poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi servis. Za svako se dodatno ovlaštenje jednokratno naplaćuje naknada korisniku koji je ovlaštenje dobio. Naknada se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec).

Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 25,00 kn.

Primjer obračuna: Ako korisnik u jednom mjesecu registrira 10 dodatnih ovlaštenja, za taj se mjesec obračunava naknada: 10 ovlaštenja x 25,00 kn = ukupno 250,00 kn).

 

OTKAZ KORIŠTENJA E-SERVISA

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 80,00 kn.


Izlazna naknada plaća se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge: 
 

Izlazna naknada

korištenje do 6 mjeseci

800,00 kn / kartica

korištenje 7-12 mjeseci

650,00 kn / kartica

korištenje više od 12 mjeseci

390,00 kn / kartica

Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.

NAKNADNO UGOVARANJE E-SERVISA FINE

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak

korištenje do 3 mjeseca

50,00 kn / kartica

korištenje do 6 mjeseci

100,00 kn / kartica


Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.
 
Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.
 
 


SAZNAJTE VIŠE
info telefon: 0800 0080
info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
Link na aplikaciju e-placanje
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite