English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
VIJESTI

SLANJE RAČUNA NA E-MAIL PRIMATELJA - nova funkcionalnost u servisu FINA e-Račun

Zagreb, 11. listopada 2016. - Obavještavaju se korisnici servisa FINA e-Račun da je servis unaprijeđen novom funkcionalnošću slanja e-računa korisnicima koji nisu registrirani u sustav.

// više

OBAVIJEST ZA JAVNOST VEZANO UZ NEISTINITE NAVODE O SERVISU FINA E-RAČUN

Zagreb, 5. listopada 2015. - S obzirom na učestale upite za objašnjenjem navoda koje dobivaju polaznici seminara o e-računu na kojem se vrši usporedba Fininog servisa e-Račun sa servisom drugog informacijskog posrednika pri čemu se Finin e-Račun stavlja u negativan kontekst u vidu obračuna naknada i načina rada servisa, ovim putem želimo ukazati na nekoliko važnih činjenica. Iako na dokumentaciji koja se koristi za usporedbu cijena nije izrijekom navedena Fina, zbog navedenih naknada za izdavanje certifikata koje su uzete u usporedbu te iz činjenice da je Fina jedini deklarirani informacijski posrednik ovog tipa, jasno se može zaključiti da se radi o Fini. S obzirom da se izričito nije navodilo da se radi o Fini, do sada na netočne navode nismo reagirali. Međutim, slijedom sve češćih upita korisnika za tumačenjem navoda sa seminara na kojem se cijene i način rada servisa izrijekom uspoređuju s Finom te se Finu stavlja u negativan kontekst, odlučili smo za korisnike izdati ovu obavijest.

// više
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite