English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 
O e-Računu

e-Račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja te arhiviranja računa.

Servis e-Račun nastoji što realnije preslikati proces slanja i primanja računa iz realnog poslovnog svijeta u elektronički svijet. Bitna razlika je u tome što je korisnicima omogućeno brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanje, zaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje.

Elektronički račun je dokument potpuno istovjetan papirnom, a uz njega je moguće priložiti različite dokumente (elektroničke ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji se prilažu računu kada se šalje u papirnatom obliku.

Elektronički račun sadrži sve potrebne elemente koje račun treba imati te u sebi sadrži važne podatke za obračun PDV-a sukladno Zakonu o PDV-u u RH. Standardiziran je i struktuirani oblik računa u elektroničkom obliku koji sadrži sve obvezne stavke propisane važećom regulativom, usklađen je s preporučenim standardima te e-Invoice direktivom.

e-Račun se temelji na PKI tehnologiji, sukladno x.509v3 standardu, što jamči visoku razinu sigurnosti i autentikacije korisnika servisa, elektroničko potpisivanje računa te ovjeru vremenskim žigom. Svi računi potpisuju se elektroničkim potpisom što znači da je integritet sadržaja elektroničkog računa zajamčen, a njegova autentičnost kao i autentičnost njegova pošiljatelja nedvojbeno je zagarantirana.

e-Račun se zasniva na CEN i IDABC preporukama, sukladan je standardu UBL 2.1 i nacrtu e-Računa koji je predložilo Povjerenstvo za e-Račun na razini RH čiji je član i Fina.

Potencijali usluge e-Račun također se temelje na tome što je razvijan u skladu s preporukama EU i što je kao takav kompatibilan sa sličnim rješenjima na inozemnom tržištu. 

Fina je razvila 'zvjezdasti' model e-Računa što znači da nije potrebna uspostava bilateralnih ugovornih odnosa ili sporazuma između svih strana u sustavu već je dovoljna registracija u sustavu. Samom registracijom na sustav koja je potpuno besplatna možete razmjenjivati elektroničke račune s drugim korisnicima koji su se registrirali na servis.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite