English
header-Naslovnica.jpg
ECDL edukacija 2016
 
EU fondovi
 
Ovrha na nekretninama i pokretninama
 
VIJESTI

25. listopada 2016. - Obavijest za korisnike servisa e-Dražba te aplikacija Javna objava i Očevidnik. // više

21. listopada 2016. - Fina na Virtualnim danima karijera i znanja od 19. do 26. listopada 2016. // više

21. listopada 2016. - Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje do 21.10.2016. // više

19. listopada 2016. - Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.8.2016. // više

18. listopada 2016. - Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini. // više

17. listopada 2016. - Obavještavamo korisnike servisa e-Dražba da će se 26. listopada, u razdoblju od 09:00 do 16:00 sati, implementirati nova verzija naprednog elektroničkog potpisa te su u navedenom razdoblju mogući prekidi u radu servisa e-Dražba. // više

17. listopada 2016. - Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 17.10.2016. godine. // više

13. listopada 2016. - Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.8.2016. // više

12. listopada 2016. - Prema ocjeni građana, Fina na 3. mjestu po kvaliteti pružanja usluga. // više

12. listopada 2016. - Najnovije informacije o promjenama zakazanih ročišta predstečajnih nagodbi. // više

11. listopada 2016. - Broj novoosnovanih društava i obrta putem servisa HITRO.HR - stanje 30.9.2016. // više

10. listopada 2016. - Osobni certifikat na kripto uređaju FinaCertRDC uključen u sustav e-Građani. // više

10. listopada 2016. - U razdoblju od srpnja do rujna novih 10.293 pokretnina i prava upisanih u Upisnik. // više

10. listopada 2016. - TOP 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini prema vlasništvu. // više

7. listopada 2016. - Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.8.2016. // više

4. listopada 2016. - Broj elektroničkih poruka s informacijama iz sustava prisilne naplate dostavljenih u Osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani. // više

30. rujna 2016. - Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima - stanje na dan 31.8.2016. // više

27. rujna 2016. - Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i građana za kolovoz 2016. godine. // više

22. kolovoza 2016. - Kretanje broja blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.6.2016. // više

18. kolovoza 2016. - Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana, po županijama - 30.6.2016. // više

1. srpnja 2016. - Nova usluga Fine za mikrosubjekte i male porezne obveznike - slanje obrazaca u sustave e-mirovinsko i e-zdravstveno. // više

31. prosinca 2015. - Model otpisa duga - podaci o broju evidentiranih i odobrenih zahtjeva. // više

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite