English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI
REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (RegZap)
Programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske od 19. travnja 2010. godine i Planom provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 2010. godine, utvrđena je obveza izrade Registra zaposlenih u javnom sektoru do 31. ožujka 2011. godine.

Odlukom Vlade RH od 10. lipnja 2010. godine (Narodne novine 83/2010), uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru povjerena je Financijskoj agenciji.

Registrom zaposlenih u javnom sektoru na jednom su mjestu objedinjeni podaci o državnim službenicima i namještenicima, o službenicima i namještenicima u javnim službama, te se osigurava praćenje i izmjena tih podataka.

Korisnicima Registra smatraju se sve institucije koje su korisnici proračuna, odnosno državne i javne službe kojima se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu. Pod javnim službama podrazumijevaju se javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine 27/2001, 39/2009).

Uspostavom Registra zaposlenih u državnim i javnim službama, koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, ostvareni su preduvjeti za izgradnju sustava koji će omogućiti djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama i centralizirani obračun plaća za korisnike čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite