English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE – NOVI PROFIL CERTIFIKATA
16. veljače 2015. - U 4. kvartalu 2015. godine Fina će započeti s izdavanjem certifikata prema novom, promijenjenom profilu. Ove je promjene Fina dužna provesti sukladno obvezama zakonske regulative o elektroničkom potpisu te pripadnim obvezujućim međunarodnim normizacijskim dokumentima.

Za potrebe testiranja i prilagodbe postojećih rješenja, Fina je uspostavila novu Demo okolinu pod nazivom Fina Demo 2014 okolina. Nova Demo okolina izdaje certifikate koji su jednake strukture kao i certifikati koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. Trenutno su u funkciji dvije zasebne Demo okoline te se može zatražiti izdavanje Demo certifikata prema postojećim profilima produkcijskih certifikata i prema novim profilima koje će Fina početi izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Važno je napomenuti da obveznici fiskalizacije koji će od dana početka izdavanja certifikata s novim profilom  imati važeće digitalne certifikate za fiskalizaciju izdane prema postojećem profilu, neće trebati zbog ovih promjena tražiti izdavanje novih certifikata, niti će trebati zahtijevati opoziv postojećih certifikata te će svoje važeće certifikate moći i dalje koristiti do njihova isteka. Iznimno, ako od dana početka izdavanja certifikata s novim profilom neka od informacija sadržana u certifikatu postane netočna te zbog toga bude potrebna izmjena podatka u certifikatu (promjena podataka u certifikatu, oporavak certifikata i sl.) postojeći certifikat će biti opozvan te će obvezniku biti izdan novi certifikat s novim profilom.

Obzirom da se aplikacijski certifikati za fiskalizaciju izdaju na period od 5 godina, blagajnička rješenja koja koriste Finine certifikate za fiskalizaciju trebaju biti prilagođena na način da 5 godina od početka izdavanja digitalnih certifikata prema novim profilima, istodobno prihvaćaju certifikate sa starim i novim profilom.

Kako bi se najavljene promjene provele na vrijeme, bit će potrebno testiranje postojećih blagajničkih rješenja za fiskalne blagajne za rad s novim, izmijenjenim certifikatima.

Na ovim stranicama možete preuzeti zahtjev za izdavanje Fina Demo 2014 certifikata kako biste pravovremeno testirali svoje rješenje.

Detaljne informacije vezane za promjenu profila certifikata možete pronaći ovdje.
 
 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE - OBNOVA FISKALCIS CERTIFIKATA POREZNE UPRAVE

20. studenoga 2014. - Slijedom obavijesti Porezne uprave o isteku valjanosti aplikativnog certifikata fiskalcis koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, obavještavamo korisnike na koji način mogu pronaći obnovljeni certifikat te preuzeti javni ključ certifikata.

Javni ključ aplikativnog certifikata za fiskalizaciju Porezne Uprave "fiskalcis" možete pronaći na pretraživaču certifikata.

U pretraživač je potrebno upisati *fiskalcis* i kao rezultat se dobivaju dva certifikata. Potrebno je obratiti pažnju na datum važenja certifikata, kako bi se preuzeo ispravni novi certifikat.

Detalji vezani za upotrebu certifikata opisani su u dokumentu Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike_v1.2. koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.

 
 
FISKALIZACIJA
Porezna uprava je, za potrebe provođenja Zakona o fiskalizaciji, odabrala model u kojem se koriste digitalni certifikati. Fina je za sada još uvijek jedini evidentirani izdavatelj digitalnih certifikata (CA) pri Ministarstvu gospodarstva te je njena uloga u provođenju ovoga Zakona izdavati digitalne certifikate obveznicima Zakona.

Obveznici fiskalizacije trebaju, radi provedbe fiskalizacije, od Fine nabaviti produkcijski aplikacijski digitalni certifikat. Postupak registracije, odnosno izdavanja aplikacijskih certifikata, provodi se u Registracijskim uredima Fine.

Certifikati Fine su usklađeni s X.509 v3 standardom i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu. Aplikacijski certifikati koje Fina izdaje za potrebe fiskalizacije su certifikati u soft obliku, usklađeni su s međunarodnim standardima i njihovo korištenje je moguće na raznim platformama što znači da nisu ograničeni ni na jednu specifičnu računalnu platformu.

Informatičke tvrtke koje kod obveznika uspostavljaju sustav fiskalizacije, za potrebe testiranja mogu od Fine zatražiti Demo aplikacijski certifikat, čije se izdavanje ne naplaćuje.

Na donjim linkovima obveznici fiskalizacije i informatičke tvrtke koje obveznicima uspostavljaju sustav fiskalizacije mogu pronaći sve informacije potrebne za izdavanje i preuzimanje aplikacijskih certifikata za potrebe fiskalizacije.

INFORMATIČKE TVRTKE

OBVEZNICI FISKALIZACIJE
 
 
Pretraživanje
 
 

PODRŠKA

Informacije o izdavanju apikativnih certifikata za fiskalizaciju:
certifikati-fiskalizacija@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite